Koniec pedagogów bez magistraSwoją przyszłość zawodową po ukończeniu studiów pedagogicznych wiążesz ze szkolnictwem? W takim razie, konieczne będzie ukończenie studiów II stopnia i obrona pracy magisterskiej. Odpowiedni projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej, który reguluje kwestie zatrudniania w placówkach edukacyjnych, ma wejść w życie 1 września 2016 r.

Zmiana obowiązujących dotychczas przepisów okazała się niezbędna, gdyż należało je dostosować do wymagań kwalifikacyjnych, które obowiązują od roku akademickiego 2012/2013 w rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 17 stycznia 2012 r. „W sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela” (Dz.U. z 2012 r. poz. 131).

W myśl projektu MEN, wychowawcy oraz nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach oraz szkołach będą musieli legitymować się dyplomem ukończenia studiów II stopnia oraz posiadać stosowne przygotowanie pedagogiczne. Rozporządzeniem objęci zostaną ponadto nauczyciele języków obcych. Nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu nie będą musieli posiadać ukończonych studiów II stopnia.

Przepisy przejściowe pozwalają osobom, które ukończyły studia I stopnia wg nowych standardów, zachować kwalifikacje do prowadzenia nauczania w placówkach szkolnych i przedszkolnych do 31 sierpnia 2020 roku. Po upływie tego okresu konieczne będzie posiadanie dyplomu ukończenia studiów II stopnia.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w swoim projekcie uwzględniło stanowisko Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych, które domagały się podwyższenia wymagań kwalifikacyjnych, niezbędnych do obejmowania stanowisk nauczycielskich w przedszkolach oraz w klasach I-III, oraz wprowadzenia obowiązku ukończenia studiów II stopnia.

Źródło: GazetaPrawna.pl