Zmiany w sposobie oceniania jednostek naukowychPrace nad nowym sposobem oceniania jednostek naukowych powoli dobiegają końca. Podpisanie rozporządzenia w tej sprawie zaplanowano na przełom września i października - informuje ministerstwo nauki na swojej stronie internetowej.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych rozpoczął prace nad nowym systemem ocen już w 2013 roku, a w lutym 2015 roku zaprezentowano wstępną wersję projektu. Konsultacje i dyskusje z udziałem środowiska naukowego prowadzone są od ponad roku (kolejną wersję rozporządzenia przekazano do konsultacji społecznych w lipcu). Opinie do projektu przekazywały m.in. Rada Dyrektorów Jednostek PAN, Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność", Obywatele Nauki, Rada Główna Instytutów Badawczych oraz ponad 100 indywidualnych jednostek naukowych.

Jednym z głównych celów KEJN jest znaczące uproszczenie algorytmu, który służy do ustalania kategorii jednostek naukowych. Proponowane przez komitet zmiany mają pomóc w stworzeniu bardziej precyzyjnych parametrów przyznawania ocen.

Od 2017 r. w ocenie jednostek naukowych "większą rolę będą odgrywać innowacyjność i umiędzynarodowienie, położono również nacisk na budowanie otwartej nauki. Nowe kryteria przyznawania kategorii naukowej przyczynią się do poprawy jakości badań w Polsce. To cele, do których dążyć musi polska nauka. Ocena jednostki naukowej ma wpływ na jej poziom finansowania" - czytamy na stronie resortu.

Nowe przepisy mają zachęcać jednostki naukowe m.in. do interdyscyplinarności i budowania otwartej nauki. "Dzisiejsza dyskusja to nie tylko rozmowa o rozporządzeniu, to przede wszystkim dyskusja o celach, które stawiamy przed polską nauką" – mówiła na wtorkowym spotkaniu minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Wyniki oceny jednostek naukowych są jednym z elementów, które służą do ustalania wysokości tzw. dotacji statutowej z budżetu państwa. Ocenie tej podlega obecnie około 1000 jednostek - wydziały uczelni, instytuty badawcze i instytuty Polskiej Akademii Nauk. Nowy system oceny jednostek naukowych zacznie obowiązywać w 2017 r.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce