Zmiany w programie "Studia dla wybitnych"Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje wprowadzić gruntowne zmiany w programie „Studia dla wybitnych”. W związku z tym, resort nauki zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zgłaszania własnych propozycji niezbędnych modyfikacji.

Przypomnijmy najpierw, czym jest program „Studia dla wybitnych”:

Z programu „Studia dla wybitnych” będą mogli skorzystać absolwenci studiów I stopnia oraz najlepsi studenci, którzy ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich. Bezwzględnym warunkiem otrzymania finansowania z budżetu państwa jest posiadanie oficjalnego dokumentu, który będzie potwierdzał fakt przyjęcia na jedną z zagranicznych uczelni. Najlepsi studenci otrzymają środki finansowe na pokrycie kosztów czesnego, zakwaterowania i utrzymania, przejazdów oraz niezbędnych ubezpieczeń. Sfinansowane mogą zostać wyłącznie studia na najlepszych zagranicznych uczelniach z czołówki Akademickiego Rankingu Uczelni Świata, czyli tzw. rankingu szanghajskiego. Na rządowej liście znajdzie się pierwszych 15 uniwersytetów z rankingu ogólnego oraz po 10 uczelni z pięciu rankingów dziedzinowych.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje jednak znacząco zmodyfikować założenia programu. W tym celu zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zgłaszania uwag – warto dodać, że mogą one wychodzić poza obecne ramy prawne.

Celem resortu nauki jest przygotowanie efektywnego programu wspierania studentów w ramach studiów odbywanych za granicą. Ważnym elementem jest zapewnienie efektywnego wydatkowania środków publicznych w szczególności w zakresie późniejszego udziału uczestników programu w pracy na rzecz sektora naukowego, publicznego i prywatnego w Polsce.

Propozycje można zgłaszać mailowo na adres [email protected] lub listownie:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa

MNiSW planuje zakończyć konsultacje w sprawie programu 22 stycznia 2016 r.