II edycja konkursu NCBRW kwietniu ruszy II edycja konkursu „Program Rozwoju Kompetencji”, w ramach którego 250 milionów złotych zostanie przeznaczonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na projekty, których celem jest wspieranie rozwoju umiejętności niezbędnych gospodarce wśród polskich studentów.

Na projekty wspierające rozwój kluczowych kompetencji zawodowych, interpersonalnych, analitycznych oraz w zakresie przedsiębiorczości studentów, NCBR planuje przeznaczyć w tej edycji aż 250 mln zł. Na konkurs "Program Rozwoju Kompetencji” uczelnie, w ścisłej współpracy ze środowiskiem biznesowym, opracowują projekty podnoszenia umiejętności potrzebnych studentom na rynku pracy czy w gospodarce.

"Podstawowym celem programu jest danie szansy studentom spotkania praktyków i podglądania ich w działaniu. Słowa uczą, przykłady pociągają" - mówi Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, i dodaje jednocześnie, że "W tym programie możemy nie tylko słuchać, ale możemy patrzeć i możemy sami robić".

Projekty mogą obejmować zarówno warsztaty i szkolenia specjalistyczne, dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, zadania praktyczne w formie projektowej, wizyty studyjne u pracodawców oraz staże.

"Nie chodzi tylko i wyłącznie o przemysł, tutaj można także realizować projekty, które mają charakter społeczny, to mogą być projekty, które są związane ze współpracą między uczelnią a samorządem, między uczelnią a różnymi instytucjami społecznymi" - wymienia Dardziński i jednocześnie dodaje, że jego zdaniem program pomoże studentom rozwiązać bardzo poważny problem, znalezienia pracy po studiach. "I to nie chodzi już tylko o to, żeby znaleźć pracę w ogóle, ale żeby znaleźć pracę, która odpowiada na ich kompetencje, na ich wiedzę" - zaznacza.

Programem objętych ma zostać docelowo 12 500 studentów, a maksymalna wartość wsparcia w przeliczeniu na jednego uczestnika projektu to 20 tys. zł. Beneficjenci będą szkolić swoich podopiecznych w zależności od zapotrzebowania rynku pracy w zakresie m.in.:
  • przedsiębiorczości,
  • umiejętności zawodowych,
  • umiejętności komunikacyjnych,
  • umiejętności interpersonalnych,
  • kompetencji językowych,
  • umiejętności informatycznych oraz analitycznych.

Działania w ramach projektu powinny być skierowane w pierwszej kolejności do studentów maksymalnie czterech ostatnich semestrów na studiach I lub II stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich.

O środki z projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mogą ubiegać się uczelnie wyższe, które kształcą co najmniej 100 studentów w ramach studiów stacjonarnych (tryb dzienny). Projekty powinny obejmować wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy i być przygotowane w oparciu o najnowsze badania rynku.
Uczelnie, które od lat współpracują ze środowiskiem biznesowym, jak również te prowadzące projekty w całości w języku obcym mogą liczyć na dodatkowe punkty przy ocenianiu wniosku.

Nabór wniosków w nowej edycji „Programu Rozwoju Kompetencji” rozpocznie się 25 kwietnia i potrwa do 31 maja 2016 r.


Źródło: PAP - Nauka w Polsce