Odbiurokratyzowanie polskich uczelni - koniec pierwszego etapu15 marca zakończył się pierwszy etap odbiurokratyzowania polskich uczelni. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zbierało do tego dnia opinie i propozycje nadsyłane przez polskie środowisko akademickie i naukowe. Część z pomysłów została wykorzystana w projekcie ustawy, który dzisiaj przekazany został do konsultacji.

Przygotowany projekt ustawy wprowadza zmiany w 48 artykułach w ustawach dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki. Odbiurokratyzowanie funkcjonowania uczelni pozwoli na usprawnienie ich funkcjonowania – zarówno w zakresie prowadzonych badań naukowych, jak i jakości kształcenia.

Jedną z najistotniejszych zmian będzie niewątpliwie uproszczenie zasad funkcjonowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Komisja nie będzie musiała już bowiem weryfikować warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne, by prowadzić na studia na wybranym kierunku i poziomie kształcenia.

Zmiany zajdą także w procedurze awansów stanowiskowych, które będą mogły się teraz odbywać bez konieczności rozpisywania i przeprowadzania konkursów. Osoba, która uzyska wyższy stopień lub tytuł naukowy, będzie mogła zostać awansowana z pominięciem tej procedury.

Ujednoliceniu ulegnie procedura ocen okresowych, a ich minimalna częstotliwość to raz na cztery lata. Projekt eliminuje również konieczność przekazywania do resortu nauki m.in. uchwał w sprawie przyjęcia lub zmiany statutu czy informacji o dodatkowym miejscu zatrudnienia nauczyciela akademickiego.

Pozytywne zmiany odczują studenci i kandydaci na studia, którzy nie będą już zobowiązani do przekazywania oświadczeń o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach prowadzonych w trybie stacjonarnym na uczelniach państwowych. Prywatne szkoły wyższe zostaną zwolnione natomiast z obowiązku przesyłania do MNiSW planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdania z jego realizacji. Poprawie ma ulec także jakość studiów III stopnia (doktoranckich) – zmiany te zostały bardzo pozytywnie ocenione przez Krajową Reprezentację Doktorantów

- Uczelnie powinny przyjmować tylko tylu doktorantów, ilu są w stanie zagwarantować środki na badania. Dobrze, że zostanie określony minimalny odsetek doktorantów, którym uczelnia musi zagwarantować środki na życie. Dzięki temu będą mogli skoncentrować się na badaniach – mówi Michał Gajda, przewodniczący KRD.

Zmiany obejmą ponadto aspekt doprecyzowanie procesów tworzenia, likwidacji i przekształcania publicznych uczelni zawodowych oraz uściślenie przepisów dotyczących realizacji programów naprawczych w państwowych szkołach wyższych.

Konsultacje potrwają do 21 kwietnia.


Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego