Powstanie Jednolity System AntyplagiatowyOd roku akademickiego 2018/2019 polskie uczelnie zaczną korzystać z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego do sprawdzania prac dyplomowych swoich studentów - nowelizację ustawy z tym związanej w środę podpisał prezydent RP Andrzej Duda.

Podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zakłada nieodpłatne wykorzystanie przez uczelnie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) w celu sprawdzania wszystkich prac dyplomowych. System JSA ma zostać oddany do użytku na początku roku akademickiego 2018/2019 i będzie zintegrowany z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych. Zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami uczelnie od roku akademickiego 2015/2016 miały obowiązek sprawdzania prac dyplomowych i wykorzystywały do tego celu różnego rodzaju systemy antyplagiatowe.

Nowelizacja ustawy przewiduje ponadto, że do końca 2018 r. uczelnie będą miały obowiązek przekazania do repozytorium pisemnych prac dyplomowych obronionych po 2009 roku.

Opracowanie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego zostanie zlecone nadzorowanemu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego instytutowi badawczemu, którego przedmiot działania jest ściśle związany ze świadczeniem usług w zakresie systemów informacyjnych. Oznacza to, że obowiązek przygotowania systemu i administrowania nim spocznie na Ośrodku Przetwarzania Informacji - Państwowym Instytucie Badawczym.

Podczas prac legislacyjnych nad ustawą wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński wyjaśniał, że wprowadzenie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego jest możliwe dzięki wykorzystaniu zasobów publicznych, którymi dysponuje państwo polskie.

"Odciąża zarówno publiczne, jak i niepubliczne uczelnie. System będzie udostępniony w sposób nieodpłatny wszystkim jednostkom, które są zaangażowane w system edukacji wyższej" - mówił w Senacie wiceminister Dardziński.

Koszt opracowania i wdrożenia systemu szacowany jest na 14 mln zł.

„Koszt, który proponuje ministerstwo nauki jest radykalnie niższy od kosztów, które są konieczne do ponoszenia w aktualnym systemie funkcjonowania programów antyplagiatowych" - wyjaśniał Dardziński. "Szacunkowo możemy powiedzieć, że rocznie koszt obsługi systemu wynosi ok. 12-15 mln zł. My jednorazowo wydajemy 14 mln zł, ale za to będziemy mieli system, którego utrzymanie będzie kosztowało około 2 mln. Po roku zwróci nam się cały ten system, a w kolejnych latach tylko zyskamy" - argumentował wiceminister.

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce