kolo zebateDziś pierwszy dzień nowego roku akademickiego 2016/2017. Od początku tego miesiąca obowiązują nowe zasady na uczelniach, które znacznie wpłyną na funkcjonowanie szkół wyższych w Polsce, szczególnie tych prywatnych. Jakie zmiany weszły w życie z początkiem tego roku akademickiego?


Zmiana na niekorzyść uczelni prywatnych


Nowelizacja ustawy z 23 czerwca zakłada między innymi przyznanie większych środków na stypendia dla najlepszych studentów, mniej miejsc na studiach doktoranckich oraz uproszczenie procedur biurokratycznych. Dodatkowo resort nauki kończy pracę nad przepisami, które ułatwią i przyspieszą likwidację szkół wyższych o gorszym poziomie nauczania. Największa zmiana dla uczelni dotyczy minimum kadrowego pracowników naukowych, które pozwalają na otwarcie kierunku czy specjalności. Szkoły wyższe i uniwersytety będą mogły wliczać do swojego minimum kadrowego tylko tych pracowników naukowych, dla których jest to pierwsze miejsce zatrudnienia. Nowy wymóg dotyczy jedynie tych uczelni, które prowadzą studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym.


Minimum kadrowe - przeszkoda przy otwieraniu nowych kierunków


W praktyce oznacza to, że prywatnym uczelniom i państwowym wyższym szkołom zawodowym trudniej będzie "zdobyć" pracowników naukowych na potrzeby minimum kadrowego, a szczególnie tych nauczycieli akademickich, którzy na co dzień pracują na dużych uniwersytetach czy politechnikach. Pomysł był krytykowany przez prywatne szkoły wyższe jak i państwowe wyższe szkoły zawodowe. Nowe zasady wymuszają skompletowanie kadry naukowej, a w razie niespełnienia wymogów, uczelnia będzie musiała zrezygnować z prowadzenia danego kierunku czy specjalności.


Łatwiejsze procedury


Procedury biurokratyczne związane z utworzeniem nowego etatu dla pracownika zostaną uproszczone. Dotychczas uczelnia musiała przeprowadzać otwarty konkurs na każde stanowisko w wymiarze większym niż pół etatu. Według nowych zasad uczelnie nie będą musiały już przeprowadzać konkursu w przypadku awansowania pracownika naukowego na wyższe stanowisko po uzyskaniu przez niego kolejnego tytułu naukowego. Jeszcze rok temu nauczyciele akademiccy musieli uzyskać zgodę rektora na podjęcie drugiego etatu. Od teraz pracownik akademicki nie będzie potrzebował zgody na pracę w kilku miejscach, m. in.:
  • w szkołach,
  • w szkołach artystycznych,
  • w centrach kształcenia ustawicznego.

Monitoring absolwentów


Zostanie ułatwiony monitoring kariery absolwentów. Dotychczas uczelnia mogła dysponować tylko imionami, nazwiskami oraz adresami zameldowania absolwentów. Teraz dojdzie do tego adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, co zdecydowanie ułatwi zbieranie informacji. Zmieni się też sposób wydawania rozporządzeń w sprawie maksymalnej wysokości opłaty rekrutacyjnej. Dotychczas ministerstwo wydawało rozporządzanie co roku, teraz nie będzie takiego obowiązku.

Źródło: Gazeta Prawna

Więcej na temat minimum kadrowego znajdziecie tutaj.