professorZ początkiem nowego roku akademickiego 2016/2017 weszły w życie nowe zasady przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia dla wykładowców polskich uczelni i szkół wyższych. Zmieniły się kryteria przyznawania nagrody, inaczej też wygląda zgłoszenie kandydata.

Od początku miesiąca obowiązują nowe zasady przyznawania nagród dla akademików, za którą można otrzymać nawet 80 tysięcy złotych na dalszy rozwój! Udział w konkursie mogą wziąć pracownicy naukowi ze stopniem doktora lub profesora, a zgłoszenia mogą dokonać:
  • minister,
  • rektor uczelni, na które pracuje nauczyciel akademicki,
  • przewodniczący organizacji ze środowiska akademickiego, np. Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej czy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
biret
Od 1 października obowiązują również rozszerzone kryteria przyznawania nagród. Począwszy od tego roku akademickiego nagrody dla akademików będą przyznawane w czterech, różnych kategoriach. Każdy z nauczycieli akademickich może otrzymać nagrodę tylko w jeden kategorii. Pierwsza z nich są osiągnięcia naukowe, które otrzymują pracownicy naukowi za uzyskanie kolejnego stopnia naukowego. Drugie kryterium przyznawania nagrody obejmuje osiągnięcia dydaktyczne, które są oceniane indywidualnie lub zespołowo. Tutaj brane są pod uwagę ciekawe metody prowadzenia zajęć dydaktycznych czy przygotowanie materiałów dla studentów. Nowością od tego roku akademickiego jest przyznawanie nagrody autorom innowacyjnych podręczników akademickich. Kolejne, trzecie kryterium dotyczy osiągnięć organizacyjnych, co obejmuje działalność w macierzystym ośrodku akademickim. Czwarta kategoria to całokształt dorobku naukowego i działalności na uczelni.

Źródło: nauka.gov.pl