logo mniswW algorytmie finansowania uczelni zostanie oddany nowy wyznacznik – składnik umiędzynarodowienia, który zastąpi składnik wymiany. Resort nauki przygotował kolejną zmianę w algorytmie przyznawania dotacji dla uniwersytetów i szkół wyższych. Te ośrodki, które będą przyjmować cudzoziemców, otrzymają wyższą dotację. Zmiana wejdzie w życie już w styczniu 2017 roku. Wysokość dotacji będzie zależał o tego, czy student z zagranicy wybierze pełny czy częściowy cykl kształcenia.

Ile będzie wynosić wysokość dotacji dla studentów zagranicznych?

Nowy wyznacznik zakłada przyznawanie trzech wysokości dotacji za studentów cudzoziemców. Za tych studentów, którzy przyjadą do Polski na cały cykl kształcenia, np. studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, uczelnie otrzymają trzy razy wyższą dotację niż za studenta pochodzącego z Polski. Przelicznik dotacji za studentów wybierających nasz kraj jedynie na kilka semestrów, będzie wynosił dwa. Z kolei za osoby delegowane na studia zagraniczne przelicznik będzie wynosił jeden. Nowy wyznacznik został wprowadzony po to, aby premiować te ośrodki, których oferta przyciąga obcokrajowców. Niejednokrotnie kształcenie cudzoziemców pociąga ze sobą większe koszty, głównie te związane z koniecznością zatrudnienia wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej, która będzie mogła prowadzić wykłady i ćwiczenia w języku obcym.

Kto pomoże uczelniom w zdobywaniu zagranicznego kandydata?

Uczelnie nie zostaną pozostawione same sobie w poszukiwaniu chętnych do studiowania w Polsce. Nowy pomysł resortu na przyszły rok zakłada przygotowanie ustawy, dzięki której powstanie Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Najważniejszym celem NAWY będzie promowanie polskiego szkolnictwa oraz jego umiędzynarodowienie. Agencja będzie mogła samodzielnie zawierać umowy z instytucjami naukowymi, w tym każde z ośrodkami z zagranicy. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej będzie również odpowiedzialna za:
  • przygotowanie nowych programów dla najlepszych studentów zagranicznych,
  • podnoszenie stawek stypendialnych.
  • wypracowanie programów wymiany akademickiej, która umożliwi polskim studentom i akademikom udział w badaniach o randze światowej.

Zmiana przyznawania dotacji wchodzi już od stycznia, natomiast projekt NAWA jest dopiero w fazach przygotowania. Wygląda więc na to, że w pierwszych fazach funkcjonowania nowego algorytmu oraz w późniejszym okresie, uczelnie będą musiały we własnym zakresie zadbać o promocję swojej oferty wśród kandydatów na studia.

Źródło: Dziennik Gazeta PrawnaJak będą funkcjonować uczelnie po reformie zasad finansowania?