PWSZ nie stracą na nowej ustawie o szkolnictwie wyższymNowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych. "25 z 35 działających obecnie PWSZ zyska w wymiarze finansowym, najlepsi nie mają więc się czego obawiać" – stwierdził wicepremier Jarosław Gowin podczas sobotniego spotkania w Tarnowie.

W trakcie XXIX Forum Komisji Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Tarnowie szef resortu nauki stwierdził, że rozwój PWSZ powinien zostać oparty na kształceniu praktycznym i stałym dopasowywaniu oferty edukacyjnej do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy, a nie do pogoni za akademią.

– PWSZ muszą zdecydować, czy lepiej dla nich walczyć o prymat najlepszej w Polsce wyższej szkoły zawodowej, czy zajmować ostatnie miejsca w rankingach uczelni akademickich i uniwersyteckich – powiedział minister nauki.

Szef resortu nauki podkreślił w swoim przemówieniu również rolę współpracy Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych ze środowiskiem biznesowym.

– Z badań MNiSW wynika niezbicie, że coraz więcej studentów zainteresowanych jest kształceniem praktycznym. Ścisła współpraca Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z lokalnymi przedsiębiorstwami jest więc koniecznością – podkreślił na spotkaniu Gowin. – To z bliska najlepiej widać potrzeby biznesu, pracodawców i regionu. Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe są w stanie dostosowywać program nauczania do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Ich rolą jest utrzymywanie relacji z przedsiębiorcami i tworzenie rzetelnie wykwalifikowanych kadr. Nie wyobrażam sobie Polski lokalnej bez PWSZ-ów – dodał wicepremier.