logo mniswOd zbliżającego się roku akademickiego 2017/2018 swoje działania rozpocznie powołana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższa Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Najważniejszym zadaniem NAWA będzie umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, a także wspieranie młodych naukowców działających obecnie poza granicami naszego kraju. Agencja zajmie się również upowszechnianiem informacje o polskim systemie szkolnictwa wyższego oraz propagowaniem języka polskiego zagranicą.

Koncepcja Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej powstała z inicjatywy ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Budżet agencji będzie wynosił 140 mln zł, w przyszłości NAVA będzie mogła zostać beneficjentem środków unijnych. W obowiązkach agencji będzie leżało pomoc i ułatwienie naukowcom pracującym zagranicą powrotu do Polski i rozpoczęciem pracy na krajowych uczelniach oraz jednostkach badawczych.

Nasze największe nadzieje związane z NAWĄ budzą (...) programy dla doktorantów i dla młodych naukowców - mówił w rozmowie z PAP wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Aleksander Bobko.

NAWA będzie dysponowała swoimi środkami, ale także zajmie się obsługą programów stypendialnych powierzonych przez inne ministerstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego. Jednym z ważniejszych obowiązków agencji będzie przyznawanie środków finansowych dla najlepszych studentów i doktorantów, pracowników naukowych, a także uczestnikom kursów przygotowujących do podjęcia nauki w języku polskim. Na dodatkowe pieniądze będą mogły też liczyć osoby, które zostały skierowane za granicę w celu nauczania języka polskiego jako obcego.

Oprócz wspierania osób związanych z uczelniami i pracą naukową, NAWA będzie prowadzić dofinansowanie dla uniwersytetów i jednostek naukowych, organizacji pozarządzanych czy jednostek sektora finansów publicznych, które prowadzą aktywną promocję polskiego szkolnictwa wyższego, a także prowadzą działalność na rzecz umiędzynarodowienia nauki. Środki finansowe będą przekazywane beneficjentom w formie stypendium, finansowania czy dofinansowania do części działalności, m. in. kosztów przeznaczonych na:
  • kształcenie,
  • zakwaterowanie.

Przez 250 lat byliśmy drenowani z najwybitniejszych umysłów. Po wejściu do UE rozjechało się po Europie i po całym świecie kilkadziesiąt tys. polskich naukowców. W dużej części tych młodych, najzdolniejszych. Dziś jest historyczna szansa, żeby odwrócić ten wektor drenażu mózgów, żeby to Polska zaczęła ściągać swoje najświetniejsze umysły, ale też przyciągać naukowców nie tylko zza naszej wschodniej granicy, ale także zza zachodniej - mówił w czerwcu na antenie radiowej Jedynki Gowin.

Źródło: PAP
Tags: stypendium