#StrategiaGowina: opinia Akademii Laona Koźmińskiego w WarszawieGruntowna reforma szkolnictwa wyższego, którą od października 2018 roku zamierza wprowadzić Jarosław Gowin (szef MNiSW), wpłynie na funkcjonowanie zarówno uczelni państwowych, jak i prywatnych. Więcej powodów do obaw, szczególnie w kontekście finansowania płynącego z budżetu, mają oczywiście uczelnie publiczne, ale wiele zapisów "Konstytucji dla Nauki" dotyczyć będzie całego rynku edukacyjnego w Polsce.

Proponowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmiany wpłyną zatem niewątpliwie na wiele decyzji podejmowanych przez władze uczelni prywatnych. Czy te uczelnie powinny obawiać się Reformy Jarosława Gowina? Spytaliśmy o to prof. ALK dr. hab Grzegorza Mazurka, prorektora ALK w Warszawie.Akademia Leona Koźmińskiego powstała w 1993 r. Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych i humanistycznych, a także studia jednolite magisterskie w zakresie nauk prawnych. Ofertę studiów wyższych uzupełniają liczne studia podyplomowe, w tym programy MBA, oraz studia doktoranckie. Można odbyć tutaj także trzystopniowe studia wyższe w języku angielskim.