#StrategiaGowina: opinia studentówWiele radykalnych zmian, jakie planuje wprowadzić Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w funkcjonowaniu polskich uczelni dotyczyć będzie bezpośrednio także studentów, np. wydłużenie o dwa semestry studiów prowadzonych w trybie niestacjonarnym. Jak zatem studenci odnoszą się do zmian proponowanych przez MNiSW? Spytaliśmy o to Łukasza Rusajczyka, członka Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej to ogólnokrajowe przedstawicielstwo wszystkich samorządów studenckich. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym reprezentuje środowisko studenckie przed organami Państwa Polskiego oraz opiniuje akty prawne dotyczące studentów. Przedstawiciele Parlamentu stale uczestniczą w pracach organów władzy publicznej, Komisjach Sejmu i Senatu RP. PSRP jest jedynym przedstawicielem Polski w Europejskiej Unii Studentów.