Jak skutecznie produkować video na uczelniach?Dlaczego niektóre filmy tworzone zarówno przez polskie, jak i zagraniczne uczelnie nie są skuteczne? jak dopasować ich format i treść do grupy docelowej? Opowie wam o tym Andrzej Ostrowski, kierownik Biura Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykład poświęcony produkcji wideo odbył się w trakcie XXIX Konferencji Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich.
Jak wykorzystać video do promocji nauki?Zabrakło Was na na ostatniej konferencji Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom", której tematem przewodnim była promocja nauki, odkryć, wynalazków i osiągnięć naukowych? Nic straconego! Dzięki nam, możecie usłyszeć, co na XXIX Konferencji mówił Michał Januszewski odnośnie promocji nauki za pomocą wideo.
Media relations w nauce. Jak pracować z dziennikarzem naukowym?Współpraca z dziennikarzem nie zawsze jest łatwa, podobnie jak zdobywanie informacji o uczelniach. Chcesz wiedzieć jakie są najlepsze sposoby usprawnienia komunikacji między dziennikarzem naukowem a uczelnią? Posłuchaj wykładu dotyczącego media relations prosto z XXIX Konferencji PR i Promocji Uczelni Polskich!
Grzegorz Mazurek - teoretyk i praktyk zarządzania i marketinguGrzegorz Mazurek jest polskim teoretykiem i praktykiem zarządzania i marketingu, doktorem habilitowanym oraz profesorem nadzwyczajnym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W swojej pracy naukowo-badawczej specjalizuje się w tematyce transformacji cyfrowej (digital transformation), czyli wpływie nowoczesnych technologii internetowych na marketing i zarządzanie organizacją.
40 mln złotych dla 35 młodych naukowców"Zgłoszone przez laureatów programu LIDER projekty to doskonały dowód na to, że młodzi polscy naukowcy mają wiedzę, umiejętności oraz chęć zmieniania otaczającego nas świat" – mówił minister Jarosław Gowin, ogłaszając wyniki VIII edycji programu LIDER, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Znamy wyniki drugiej edycji konkursu MAB!Prawie 120 mln złotych zostanie przekazanych na realizację projektów wybitnych badaczy. W drugiej edycji konkursu Międzynarodowych Agend Badawczych zwyciężył pomysł stworzenia nowoczesnego centrum astrofizyki cząstek, ośrodek badań nad chorobami cywilizacyjnymi oraz centrum badawcze skupione wokół tworzenia szczepionek przeciwnowotworowych.
Kompendium wiedzy o komercjalizacji naukiKomercjalizacja wyników badań naukowych nie jest procesem prostym i łatwym, ale na pewno coraz bardziej potrzebnym w nowoczesnej gospodarce. Jak skutecznie komercjalizować naukę, przeprowadzić transfer wiedzy ze środowiska naukowego do otoczenia biznesowego i społecznego, jak wygląda uwłaszczenie naukowców do wyników badań oraz jak promować badania w środowisku biznesowym? Na te wszystkie pytania odpowiedział nam Mateusz Gaczyński, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Polska Komisja AkredytacyjnaPolska Komisja Akredytacyjna to gremium eksperckie zajmujące się ocenianiem jakości kształcenia na polskich uczelniać. PKA jest niezależnym gremium eksperckim działającym na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych działających w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Szczegółowych informacji na ten temat udzielił nam prof. dr hab. Krzysztof Diks, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Fizyka na Politechnice Warszawskiej wchodzi do biznesuCzy studenci i absolwenci zyskują na aktywności biznesowej uczelni? Jak komercjalizować efekty nauk ścisłych? Czy jest to w ogóle opłacalne a jeśli tak, to od czego należy zacząć, by nie popełnić podstawowych błędów? O tym wszystkim opowiedział nam prof. PW dr hab. Mariusz Zdrojek, prezes spółki spin-off Politechniki Warszawskiej.
Jak i dlaczego warto promować naukę?Jakie pytania warto sobie postawić zanim zaczniemy promować naukę lub zajmować się popularyzacją wiedzy naukowej? Jaki jest największy błąd popełniany przez osoby chcące się tym zajmować? Czy są sposoby na mierzenie skuteczności promocji nauki? Kto powiniem się tym zajmować? Jak efektywnie wykorzystać internet i nowoczesne technologie w procesie komunikacji?
Darmowe studia stacjonarne na uczelniach prywatnych?Już od wielu lat przedstawiciele uczelni niepublicznych zabiegają o środki finansowe z budżetu państwa na realizację studiów prowadzonych w trybie dziennym. W ubiegłych latach przedstawiciele MNiSW podchodzili do tego pomysłu bardzo sceptycznie, ale dzisiaj pojawiło się przysłowiowe "światełko w tunelu".
#StrategiaGowina: czym będą uczelnie federacyjne?Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, znajdująca się aktualnie w trakcie przygotowania, wprowadzi możliwość powstawania tzw. uczelni federacyjnych, co ma umożliwić im wspólne aplikowanie o granty naukowe i prowadzenie badań naukowych. O szczegółach tego nowatorskiego projektu opowiedziała nam Anna Budzanowska, dyrektor generalny w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
#StrategiaGowina: internacjonalizacja na uczelniachW tej chwili stopień internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego ocenia się jeszcze jako mało zaawansowany, ale zarówno poszczególne uczelnie, jak i resort nauki dochodzą do wspólnego wniosku: jest to jedyna droga do budowania międzynarodowej renomy i wysokiego poziomu kształcenia. O planach MNiSW dotyczących internacjonalizacji opowiedział nam szczegółowo Andrzej Kurkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
#StrategiaGowina: opinia studentówWiele radykalnych zmian, jakie planuje wprowadzić Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w funkcjonowaniu polskich uczelni dotyczyć będzie bezpośrednio także studentów, np. wydłużenie o dwa semestry studiów prowadzonych w trybie niestacjonarnym. Jak zatem studenci odnoszą się do zmian proponowanych przez MNiSW? Spytaliśmy o to Łukasza Rusajczyka, członka Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
Ocena jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowychOcena przeprowadzona jest na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym. Jednostki naukowe oceniane są w grupach wspólnej oceny (GWO) ustalonych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.
#StrategiaGowina: opinia Akademii Górniczo-Hutniczej w KrakowieKonstytucja dla nauki, czyli tzw. Reforma Gowina, to kompleksowa próba unowocześnienia polskiego szkolnictwa wyższego. Zmianie ulec mają zarówno aspekty finansowe (mechanizmy dotowania uczelni z budżetu), kwestie związane z organizacją studiów, jak i funkcjonowaniem samych uczelni. Jak na te zmiany reagują przedstawiciele uczelni państwowych? Spytaliśmy o to prof. dr. hab. inż. Tadeusza Słomkę, rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
#StrategiaGowina: opinia Akademii Laona Koźmińskiego w WarszawieGruntowna reforma szkolnictwa wyższego, którą od października 2018 roku zamierza wprowadzić Jarosław Gowin (szef MNiSW), wpłynie na funkcjonowanie zarówno uczelni państwowych, jak i prywatnych. Więcej powodów do obaw, szczególnie w kontekście finansowania płynącego z budżetu, mają oczywiście uczelnie publiczne, ale wiele zapisów "Konstytucji dla Nauki" dotyczyć będzie całego rynku edukacyjnego w Polsce.
Finansowanie badań naukowych w PolsceW jaki sposób finansowane są w Polsce niekomercyjne badania naukowe? Kto może liczyć na takie wsparcie? Jaka instytucja publiczna zajmuje się aktywnym wspieraniem polskich naukowców? Spytaliśmy o to prof. dr hab Zbigniewa Błockiego, dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
Reforma Gowina, czyli co zmieni się na uczelniach?Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym ma w założeniu przynieść wiele pozytywnych zmian w zakresie funkcjonowania polskich jednostek naukowych i lepiej dostosować je do współczesnych wymogów akademicko-biznesowych. Reforma ma także ułatwić karierę wybitnym naukowcom oraz przyczynić się do zwiększenia autonomii uczelni. Co jeszcze się zmieni?
Pierwsze zmiany w projekcie ustawy o uczelniachZ projektu ustawy wykreślony zostaje fragment mówiący o możliwości zwolnienia nauczyciela akademickiego za same zarzuty, bez wyroku sądu - poinformował na Twitterze resort nauki. Jest to jedna z pierwszych decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynikających z trwających właśnie konsultacji społecznych nad finalnym projektem ustawy o uczelniach.