Sztuka mediów jest kierunkiem młodym i nowatorskim, nauka w dużej mierze przypomina kształcenie na innych kierunkach artystycznych. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie zobowiązani są przedstawić swoje prace zarówno malarskie, rysunkowe, jak i fotografie. Aby dostać się na ten kierunek studiów, z pewnością należy się wykazać sporym talentem oraz zmysłem artystycznym. Oprócz ćwiczeń z zakresu rysunku i malarstwa, treści programowe dotyczą również historii sztuki oraz poszczególnych prądów artystycznych. Chcesz wiedzieć więcej na temat kierunku?

W trakcie studiów:

Dziedziny w jakich kształci się student tego kierunku obejmują:
- montaż obrazu,
- kreowanie obrazu fotograficznego,
- transpozycja obrazu fotograficznego i ruchomego.

Po studiach:
Wiedza, którą student kierunku Sztuka mediów wnosi ze sobą oraz ta, która otrzymuje w trakcie studiów, predestynują go do pracy w większości instytucji związanych ze sztuką, takich jak galerie sztuki, agencje reklamowe i fotograficzne, wydawnictwa, itd.

Grupy kierunkow : Artystyczne

Kierunki pokrewne : Produkcja medialna | Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna