nagrodzone kierunki
Search Keyword:
Total: 2 results found.
Tag: nagrodzone kierunki
Dofinansowanie dla najlepszych

Istnieje wiele rankingów dotyczących jakości uczelnii. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje tzw. "dotacje projakościowe", dla wybranych kierunków z wyselekcjonowanych uczelnii (tzw. jednostki naukowe - JN). Podczas przydzielania dofinansowań brane są pod uwagę zarówno uczelnie publiczne jak i niepubliczne.

Read more

Wyróżnienie dla kierunków Prawo i Administracja UJ
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 8 grudnia 2011, po dokonaniu oceny jakości kształcenia w jednostkach organizacyjnych prowadzących kierunki prawo i administracja, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu Kierunków Studiów Społecznych i Prawnych w sprawie jakości kształcenia na tych kierunkach na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, przyznało obu kierunkom ocenę wyróżniającą.

Read more