Kraków
Search Keyword:
Total: 4 results found.
Tag: Kraków
Dr Konrad Grabiński stypendystą programu „Deloitte IAAER Scholarship Program”

Dr Konrad Grabiński z UEK jedynym Polakiem wśród pięciu stypendystów globalnego programu dla naukowców zajmujących się rachunkowością! Celem programu jest podniesienie standardów wśród przyszłych księgowych, a w dłuższej perspektywie poprawa jakości prowadzenia rachunkowości, audytu i sprawozdawczości finansowej.

Read more

Wybrano nowego Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego
W dniu 19 kwietnia 2012 roku prof. dr hab. Michał Śliwa został wybrany Rektorem – Elektem Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję 1 września 2012 – 31 sierpnia 2016 r.

Read more

Nowy Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Rektorem Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na kadencję 2012-2016, większością głosów Uczelnianego Kolegium Elektorów, wybrany został prof. dr hab. Włodzimierz Sady.

Read more

Ogłoszono kandydatury na Rektora UJ

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej, dnia 12 kwietnia, na zebraniu Kolegium Elektorów, ogłosił kandydatury. 

Read more