Kraków
Search Keyword:
Total: 97 results found.
Tag: Kraków
Dzień Innowacji w Zarządzaniu w WSE w Krakowie

9 marca (piątek) w godz. 10:00-14:30 w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie edukacyjne - Dzień Innowacji w Zarządzaniu - CASEomania oraz gry strategiczne.

Read more

Tags:
Dzień Chiński "Poczuj Chiny" na WSE w Krakowie

5 marca Roku Smoka w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie odbędzie się Dzień Chiński pod nazwą „Poczuj Chiny”. W tym dniu uczestnicy będą mieli okazję przełamać stereotypy dotyczące współczesnych Chin, poznać tajniki wschodnich sztuk walki, a także skosztować tradycyjnie zaparzonej herbaty.

Read more

Balcerowicz w Krakowie

Już 3 lutego (piątek) będzie miało miejsce spotkanie ze słynnym polskim ekonomistą. "Stan finansów publicznych, stabilność makroekonomiczna a wzrost gospodarki"- to tematy otwartego wykładu prof. Leszka Balcerowicza, który niebawem zagości w Krakowie.

Read more

Wyróżnienie dla kierunków Prawo i Administracja UJ
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 8 grudnia 2011, po dokonaniu oceny jakości kształcenia w jednostkach organizacyjnych prowadzących kierunki prawo i administracja, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu Kierunków Studiów Społecznych i Prawnych w sprawie jakości kształcenia na tych kierunkach na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, przyznało obu kierunkom ocenę wyróżniającą.

Read more

Produkty regionalne po raz szósty na Uniwersytecie Rolniczym

„Produkty tradycyjne i lokalne – szansą rozwoju regionu i społeczności lokalnej” to nazwa i temat przewodni ogólnopolskiej konferencji cyklicznie odbywającej się na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Read more

Tegoroczna Nagroda im. Kazimierza Wyki przyznana!
Tegoroczną Nagrodę im. Kazimierza Wyki otrzymała Krystyna Czerni, wykładowca Instytutu Historii Sztuki UJ, znakomita krytyk i historyk sztuki.

Read more

Noc Biologów w Krakowie

 

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu biologicznym oraz wszystkich zainteresowanych biologią i naukami pokrewnymi do udziału w pierwszej ogólnopolskiej akcji Noc Biologów 2012.

Read more

Nowy dyrektor Muzeum Collegium Maius UJ
21 grudnia 2011 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego wybrał nowego dyrektora Muzeum Collegium Maius UJ. Został nim profesor UJ, dr hab. Krzysztof Stopka.

Read more

Tags:
Konsul Honorowy na AGH
9 grudnia o godz. 13:00 odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu AGH, podczas którego nastąpiło wręczenie tytułu Konsula Honorowego AGH Pawłowi Olechnowiczowi, Prezesowi Zarządu i Dyrektorowi Generalnemu Grupy LOTOS S.A.

Read more

Kolejny doktor honoris causa na UJ
Na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 30 listopada br, członkowie Senatu jednogłośnie poparli wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego ks. prof. Michałowi Hellerowi. O nadanie godności wnioskował Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Rada Wydziału zaproponowała, aby opinię na temat ks. prof. dr hab. Michała Hellera wydały Senat Uniwersytetu Warszawskiego, ze wskazaniem na prof. dr hab. Andrzeja Trautmana jako recenzenta oraz Senat Uniwersytetu Wrocławskiego, ze wskazaniem na prof. dr hab. Romana Dudę jako recenzenta. 

Read more

Obchody Barbórki na AGH
Tradycyjnie 4 grudnia o godz. 17:00, od przemarszu ulicami miasta orszaku górniczego, społeczność Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie rozpocznie obchody górniczego święta Barbórki. 

Read more

Dzień otwarty w AGH
2 grudnia (piątek) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zaprasza na Dzień Otwarty Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. 

Read more

Stypendia po raz piąty

 

50 000 zł dostaną młodzi naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Uroczystość wręczenia stypendiów na wsparcie najciekawszych badań naukowych z zakresu nauk rolniczych, leśnych, społecznych lub pokrewnych odbędzie się po raz piąty.

Read more

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

17 listopada 2011 r. na Uniwersytecie Ekonomiczny w Krakowie odbędzie się konferencja "Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym".Tematy konferencji oscylować będą wokół zagadnień związanych z nowymi uwarunkowaniami dla szkolnictwa wyższego, światowymi trendami w rozwoju e-learningu, metodami i środkami dydaktycznymi służącymi e-edukacji. Poruszone zostaną również kwestie związane z zagrożeniami wykluczenia cyfrowego oraz powiązaniami internetu społecznościowego i edukacji.

Read more

Promocja UEK na Ukrainie

W dniach 13-23 listopada przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie promują ofertę edukacyjną UEK na Ukrainie. W przeciągu 10 dni UEK zaprezentuje się w Kijowie, Odessie, Charkowie, Dnieprodzierżyńsku, Dniepropietrowsku, Żytomierzu, Doniecku oraz Połtawie. To kolejna tego typu zagraniczna kampania rekrutacyjna UEK. Dzięki poprzednim w br. akademickim studia na UEK rozpoczęło ponad 50 studentów z Ukrainy!

Read more

Tags:
I Studencka Wystawa Zwierząt Amatorskich

W najbliższą niedzielę, 16 października w budynku Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbędzie się I Studencka Wystawa Zwierząt Amatorskich. Będzie można wystawić i obejrzeć m.in. Myszy, szczury, myszoskoczki, króliki, świnki morskie, koszatniczki, szynszyle oraz fretki.

Read more

Tags:
Monika Czapla z UJ laureatką Nagrody im. Marii Skłodowskiej-Curie

Monika Czapla, doktorantka z Zakładu Biofizyki z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego została laureatką Nagrody im. Marii Skłodowskiej-Curie przyznanej przez III Europejski Kongres Kobiet. Czek na kwotę 16,5 tys. zł wręczyła laureatce 18 września br. podczas kongresu minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka.

Read more

Dr Konrad Grabiński stypendystą programu „Deloitte IAAER Scholarship Program”

Dr Konrad Grabiński z UEK jedynym Polakiem wśród pięciu stypendystów globalnego programu dla naukowców zajmujących się rachunkowością! Celem programu jest podniesienie standardów wśród przyszłych księgowych, a w dłuższej perspektywie poprawa jakości prowadzenia rachunkowości, audytu i sprawozdawczości finansowej.

Read more

Wybrano nowego Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego
W dniu 19 kwietnia 2012 roku prof. dr hab. Michał Śliwa został wybrany Rektorem – Elektem Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję 1 września 2012 – 31 sierpnia 2016 r.

Read more

Nowy Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Rektorem Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na kadencję 2012-2016, większością głosów Uczelnianego Kolegium Elektorów, wybrany został prof. dr hab. Włodzimierz Sady.

Read more

Ogłoszono kandydatury na Rektora UJ

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej, dnia 12 kwietnia, na zebraniu Kolegium Elektorów, ogłosił kandydatury. 

Read more

Partnerstwo publiczno-prywatne na polskich uczelniach
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum jest pierwszą uczelnią państwową, która podpisała umowę z prywatnym przedsiębiorstwem w ramach tzw. partnerstwa publiczno-prywatnego. "To przełomowe wydarzenie dla szkolnictwa" - stwierdziła minister nauki Barbara Kudrycka.

Read more