Warszawa
Search Keyword:
Total: 1 results found.
Tag: Warszawa
Profesor Marcin Pałys nowym Rektorem UW
Profesor Marcin Pałys, chemik oraz obecny prorektor UW ds. rozwoju i polityki finansowej został wybrany nowym rektorem Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2012–2016. Podczas głosowania uczonego poparło 209 elektorów. Profesor Pałys formalnie obejmie obowiązki rektora 1 września.

Read more