stypendium
Search Keyword:
Total: 8 results found.
Tag: stypendium
Stypendia ministra dla najzdolniejszych studentów i doktorantów przyznane!
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę studentów oraz doktorantów, którzy w tym roku akademickim otrzymają specjalnie stypendium przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe. W tym roku rektorzy uczelni z całej Polski złożyli prawie 2000 wniosków, z czego tylko 800 zostało rozpatrzone pozytywnie.

Read more

Tags:
„Ekofizyka z ochroną radiologiczną ” – nowa specjalność na UP

Instytut Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego otrzymał dofinansowanie na utworzenie nowej specjalności Ekofizyka z ochroną radiologiczną na kierunku Fizyka. Rekrutacja rozpocznie się już w lipcu 2012 r. Na studia ma zostać przyjętych 20 osób.

Read more

Stypendia dla dolnośląskich pierwszoroczniaków

Roczne stypendia w wysokości 5 tys. złotych - w ramach Programu Stypendiów Pomostowych - mogą otrzymać studenci pierwszego roku pochodzący z małych dolnośląskich miejscowości. Jednym z warunków otrzymania stypendium jest przyjęcie na dziennie studia magisterskie w jednej z państwowych uczelni. Wnioski stypendialne można składać do 14 sierpnia.

.

Read more

Studenci nadal bez gminnych stypendiów

W przepisach samorządowych jest luka, która uniemożliwia gminom przyznawanie stypendiów studentom

.

Read more

Tags:
Niemieckie stypendia dla polskich studentów

Studenci, absolwenci i młodzi naukowcy z Polski mogą skorzystać z oferty stypendialnej przygotowanej przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD). Rozpoczęto przyjmowanie wniosków o stypendia na rok akademicki 2010/2011. 

.

Read more

Studenci z szansą na naftowe stypendia

Studenci kierunków technicznych o specjalnościach związanych z problematyką przemysłu naftowego i gazowniczego będą mogli skorzystać ze specjalnego funduszu stypendialnego. Właśnie utworzyła go fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

.

Read more

Stypendia dla studentów w Krakowie

Zmiana w prawie o szkolnictwie wyższym pozwoli na przyznawanie stypendiów krakowskim studentom. Taką pomoc miasto Kraków kierowało do studentów i doktorantów uczelni publicznych i prywatnych przez dwa ostatnie lata. W tym roku wojewoda małopolski uchylił jednak uchwałę Rady Miasta, która określała zasady przyznawania stypendiów.

.

Read more

Naukowiec z AGH laureatem Nagród Naukowych "Polityki"

Dr hab. inż. Grzegorz Jacek Nalepa z Katedry Informatyki Stosowanej AGH został laureatem jednego z najbardziej prestiżowych konkursów naukowych zdobywając Nagrodę Naukową przyznawaną przez tygodnik "Polityka" w kategorii nauk technicznych.

Read more