szkolenia
Search Keyword:
Total: 11 results found.
Tag: szkolenia
Start-up – blaski i cienie rozkręcania własnej działalności na UG
Koło Naukowe Strateg działające na Uniwersytecie Gdańskim organizuje szkolenie przygotowane z myślą o wszystkich studentach uczelni. „Start-up. Blaski i cienie rozkręcania własnej działalności” odbędzie się już 24 maja na Wydziale Ekonomicznym UG w Sopocie. Wydarzenie jest organizowane przy współpracy ze start-upem Vigo App.

Read more

Politechnika Rzeszowska – Uczelnią innowacji!
Od 1 października 2014 studenci oraz pracownicy Politechniki Rzeszowskiej będą mogli korzystać z nowoczesnego portalu e-learningowego do nauki języków obcych TELL ME MORE® Campus. Dla studentów będzie to oferta dodatkowa do indywidualnej nauki.

Read more

SGGW uruchamia Uniwersytet Otwarty
Aż 50 zróżnicowanych kursów oferować będzie Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w ramach uruchomionego właśnie Uniwersytetu Otwartego. Chętni do podjęcia nauki na UO będą mogli wziąć udział w kursach poświęconych np. tworzeniu aromatów, urządzaniu ogrodu działkowego lub samodzielnym wytwarzaniu wędlin.

Read more

Stux – ucz się, dziel się wiedzą i zarabiaj
Uczysz się do egzaminów prawnych lub certyfikowanych? A może chcesz zdobyć tytuł doradcy podatkowego? Godzinami czytasz akty prawne? Już teraz możesz wykorzystać tę wiedzę praktycznie.

Read more

Organizacja konferencji potrafi być nie lada wyzwaniem – Seminarium z cyklu Badania Naukowe
Konferencje naukowe to wyzwanie tak dla ich organizatorów, jak i uczestników. Jeśli ich nadrzędny cel można skrótowo opisać jako wzrost poziomu wiedzy i warsztatu osób biorących w nich udział, to przekazanie informacji o wynikach badań i nowinkach technologicznych jest tylko częściową jego realizacją. Wiedza bowiem to także, a może przede wszystkim, umiejętność zarządzania nią, kompetencja w zakresie tego, z kim i jak można tę wiedzę zastosować. Takie zagadnienia zostaną omówione podczas seminarium „Problemy w organizacji naukowych kongresów, konferencji oraz sympozjów” już 18 grudnia w Warszawie.

Read more

Indeksowanie czasopism w bazach danych - seminarium
Centrum Promocji Informatyki zaprasza do udziału w seminarium "INDEKSOWANIE CZASOPISM W BAZACH DANYCH", które odbędzie się w Warszawie w dniu 20 listopada 2013 r. Seminarium skierowane jest do wszystkich zajmujących się publikacjami naukowymi: uczelni, ośrodków badawczo-rozwojowych, instytutów naukowych, organizacji naukowych, wszystkich którzy zajmują się badaniami naukowymi.

Read more

Jak skutecznie wdrażać Krajowe Ramy Kwalifikacji

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej "Zasady i kryteria akredytacji uczelni po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji", organizowanej pod patronatem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Konferencja odbędzie się 11 grudnia 2012 r. o godz. 10.00 w hotelu Golden Tulip przy ul. Towarowej 2 w Warszawie. W charakterze prelegentów wezmą w niej udział najwybitniejsi eksperci zajmujący się jakością kształcenia w szkolnictwie wyższym.

Read more

Jak przekonać Polaków, że warto uczyć się całe życie?

Według badania zespołu projektowego Rinascimento II Polacy deklarują dużą chęć nieustannego poszerzania swojej wiedzy. Niestety w większości przypadków kończy się jedynie na dobrych chęciach. Wojewódzki Urząd Pracy alarmuje: Małopolanie nie są zainteresowani udziałem w kursach oraz szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

Read more

Portal edukacyjny dla nauczycieli akademickich

Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Uniwersytetem Piotra i Marii Curie z Paryża, Uniwersytetem Arystotelesa w Salonikach oraz Uniwersytetem Karola w Pradze, zapraszają na portal edukacyjny dla nauczycieli akademickich: www.darelearning.eu, na którym znajduje się wiele materiałów edukacyjnych i szkoleniowych wspierających dydaktyków chcących efektywnie kształcić osoby z różnorodnymi niepełnosprawnościami.

Read more

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - szkolenie w Warszawie
 Już 6 i 7 września w Warszawie odbędzie się szkolenie organizowane przez Centrum Promocji Informatyki „POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016” na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Podczas spotkania zostaną przedstawione takie zagadnienia jak zasady obliczania dochodu w rodzinie oraz stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Read more

XII seminarium z cyklu awanse naukowe
Już 13 września w Warszawie odbędzie się seminarium z cyklu awanse naukowe: uwarunkowania prawne i organizacyjne postępowań awansowych w tzw. nowej procedurze. Kolejne spotkanie organizowane przez Centrum Promocji Informatyki będzie dotyczyć podstawowych i specjalistycznych zagadnień z zakresu podejmowania uchwał kończących postępowania habilitacyjne. Program seminarium obejmuje również uwarunkowania prawne oraz nowelizacje zasad postępowania przy awansach naukowych.

Read more