wybory rektora
Search Keyword:
Total: 6 results found.
Tag: wybory rektora
Wybitny organizator - Jan Gabriel Grochmalicki

Jan Gabriel Grochmalicki jest w dzisiejszych czasach osobą praktycznie zapomnianą. Niewielu młodych ludzi zna jego dorobek naukowy i zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czy pamięć o ludziach, którzy walnie przyczynili się do rozwoju UAM, powinna być kultywowana? Uważamy, iż jest to działanie konieczne, gdyż znajomość historii swojego uniwersytetu, regionu i państwa jest naszym obowiązkiem.

Read more

Profesor Marcin Pałys nowym Rektorem UW
Profesor Marcin Pałys, chemik oraz obecny prorektor UW ds. rozwoju i polityki finansowej został wybrany nowym rektorem Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2012–2016. Podczas głosowania uczonego poparło 209 elektorów. Profesor Pałys formalnie obejmie obowiązki rektora 1 września.

Read more

Wybrano nowego Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego
W dniu 19 kwietnia 2012 roku prof. dr hab. Michał Śliwa został wybrany Rektorem – Elektem Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję 1 września 2012 – 31 sierpnia 2016 r.

Read more

Nowy Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Rektorem Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na kadencję 2012-2016, większością głosów Uczelnianego Kolegium Elektorów, wybrany został prof. dr hab. Włodzimierz Sady.

Read more

Ogłoszono kandydatury na Rektora UJ

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej, dnia 12 kwietnia, na zebraniu Kolegium Elektorów, ogłosił kandydatury. 

Read more

Wybory rektora na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Jedynym zgłoszonym kandydatem na rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w kadencji 2012–2016 jest obecnie urzędujący rektor prof. Roman KOŁACZ. W piątek 17 lutego ogłosiła to Uczelniana Komisja Wyborcza.

Read more