Są to wyłącznie studia magisterskie (II stopnia). Oferta studiów jest skierowana do licencjatów i inżynierów, absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków ekonomicznych, technicznych i ścisłych. Kierunek kształci w dziedzinie oprogramowania inteligentnych budynków, telemedycyny, urządzeń gospodarstwa domowego nowej generacji czy wirtualnych laboratoriów. Absolwenci Technicznego zastosowania Internetu są dobrze przygotowani do kierowania zespołami specjalistów z różnych dziedzin. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat studiowaniu na kierunku techniczne zastosowania, zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:
Student jest wdrażany w zakres takich zastosowań Internetu jak 'ciche przetwarzanie danych' (ang. Calm Computing) oraz 'Internet rzeczy' (ang. Internet of Things) - tworzących obszary nowej aktywności gospodarczej z pogranicza techniki i biznesu.


Po studiach:
Szerokie wykształcenie czyni absolwenta tego kierunku naturalnym liderem mieszanych zespołów badawczych, wdrożeniowych i przemysłowych. Mogą podjąć pracę w innowacyjnych przedsiębiorstwach, działających w sektorze elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy.


Grupy kierunkow : Informatyczne

Kierunki pokrewne : Administracja i cyfryzacja | Analiza danych - Big Data | Informatyka społeczna | Inżynieria informacji | Management in virtual environments | Marketing i biznes elektroniczny | Społeczeństwo informacyjne | Technologie i systemy bezpieczeństwa | Zarządzanie w wirtualnym środowisku