Kierunek Technika rolnicza i leśna ma charakter techniczno-rolniczy. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę techniczną, uzupełnioną wiadomościami z dziedziny rolnictwa, leśnictwa oraz ekologii. Taka wiedza zapewnia nabycie umiejętności rozwiązywania współczesnych i przewidywanych w przyszłości problemów z zakresu techniki wykorzystywanej w procesie produkcji płodów rolnych. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów? Czy jest przyszłościowy? Gdzie absolwenci znajdą pracę po studiach? Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów:

Podczas nauki student ma możliwość wyboru jednej specjalności między innymi: infrastruktura i ekotechnika, technika i usługi w leśnictwie, zarządzanie i organizacja w technice rolniczej i leśnej, technologie energetyki odnawialnej. Kandydat powinien wykazywać się zainteresowaniem naukami ścisłymi oraz budową maszyn.

Po studiach:

Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie w:
- zakładach przetwórstwa produktów rolniczych i leśnych,    

- jednostkach przetwórstwa rolno-spożywczego,

- jednostkach usługowych i doradczych rolnictwa,

- szkolnictwie zawodowym,

- leśnictwie.


Grupy kierunkow : Przyrodnicze | Techniczne

Kierunki pokrewne : Inżynieria rolnicza i leśna