Studia na kierunku Technologia żywności i żywienia człowieka mają charakter techniczno-przyrodniczy. Z pewnością więc przypadną do gustu miłośnikom chemii, fizyki i biologii jednocześnie. Mogą oni wybierać spośród takich specjalności, jak np. żywienie człowieka i nauki konsumenckie, biotechnologia żywności, dietetyka, zarządzanie technologią żywności, a nawet technologia mięsa, fermentacji czy warzyw i owoców. Absolwenci znajdują pracę w zakładach produkujących żywność różnego typu. Najczęściej są zatrudniani jako specjaliści ds. produktu czy jakości.

W trakcie studiów


Studenci zdobywają wiedzę z zakresu oceny jakości produktów spożywczych oraz mikrobiologii i biotechnologii żywności, organizacji i zarządzania, marketingu i żywienia człowieka. Studia przygotowują technologów i analityków przemysłu spożywczego, fermentacyjnego oraz gastronomii i służb sanitarnych, a także placówek profilaktyczno-zdrowotnych oraz naukowo-badawczych.

Po studiach

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu oceny i racjonalizacji żywienia, zarządzania produkcją i jakością żywności, żywności funkcjonalnej, wygodnej i ekologicznej oraz zachowań konsumentów na rynku żywności. Miejscami zatrudnienia absolwentów mogą być:
  • placówki zajmujące się doradztwem w zakresie żywienia człowieka,
  • zakłady żywienia zbiorowego i zakłady przetwórstwa żywności,
  • szkolnictwo różnego szczebla w zakresie nauki o żywności i żywieniu,
  • instytuty naukowo-badawcze, ośrodki badawczo-rozwojowe,
  • placówki profilaktyczno-zdrowotne (szpitale, sanatoria, służby sanitarno-epidemiologiczne itd.),
  • przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją i obrotem żywnością,
  • inspekcje zajmujące się kontrolą żywności i żywienia,
  • organizacje zajmujące się doradztwem w zakresie przetwórstwa żywności, ochrony konsumenta, upowszechniania wiedzy z zakresu żywienia człowieka.

Grupy kierunkow : Przyrodnicze

Kierunki pokrewne : Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym | Analityka chemiczna i spożywcza | Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności | Bioinżynieria produkcji żywności | Biologia żywności i żywienia | Broker innowacji w przemyśle spożywczym | Browarnictwo i słodownictwo | Chemia i analityka żywności | Chemia i technologia żywności | Inżynieria przemysłu spożywczego | Inżynieria przetwórstwa żywności | Jakość i bezpieczeństwo żywności | Menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa | Produkcja i bezpieczeństwo żywności | Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności | Zarządzanie jakością w produkcji roślinnej | Żywienie człowieka | Żywienie człowieka i dietetyka | Żywienie człowieka i dietoterapia