Kierunek Technologie informatyczne w logistyce przeznaczony jest dla wszystkich osób, które swoją przyszłość zawodową chcą związać z branżą spedycyjną i jednocześnie zdobyć unikalną wiedzę z zakresu IT. Kandydaci na studia powinni biegle posługiwać się językiem angielski, gdyż właśnie w tym języku prowadzone są zajęcia na tym nowoczesnym i międzywydziałowym kierunku studiów. Jeśli chcecie zdobyć rozległą i przekrojową wiedzę z zakresu logistyki i umiejętności z obszaru IT, to ten kierunek będzie dla Was świetnym wyborem. Chcesz wiedzieć więcej?

W trakcie studiów:
Program studiów został opracowany w wyniku obserwacji i analiz potrzeb rynku pracy i oczekiwań współczesnych przedsiębiorstw względem nowych pracowników. Ścisła współpraca z sektorem biznesowym zaowocowała powstaniem nowoczesnego programu kształcenia i określenia treści, które będą realizowane w trakcie studiów. 
 
Zakres tematyczny obejmuje szereg dyscyplin naukowych, np.:
-ekonomię, zarządzanie, finanse i rachunkowość, 
-nowoczesne rozwiązania w transporcie krajowymi i międzynarodowym, 
-gospodarkę magazynową, w której główny nacisk kładzie się na automatykę, robotykę i inne nowoczesne technologie, 
-telekomunikację i informatyczne systemy wykorzystywane w logistyce,
-zastosowanie proekologicznych technologii transportowych, stosowanych w magazynach, opakowaniach i logistyce zwrotnej.
 
Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów z zakresu IT i logistyki, którzy na co dzień zatrudnieni są w renomowanych przedsiębiorstwach. Wiedza i doświadczenia, które będą przekazywać studentom, stanowić będzie jeden z podstawowych atutów tego kierunku studiów. Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim - od kandydatów wymaga się biegłej znajomości tego języka obcego. 
 
Po studiach:
Wiedza z zakresu logistyki oraz wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych sprawia, iż absolwenci tego kierunku studiów będą poszukiwaną grupą zawodową na współczesnym rynku pracy. Ukończenie studiów I stopnia umożliwia podjęcie pracy na stanowiskach średniego szczebla. Przykładowe stanowiska, które mogą objąć absolwenci Technologii informatycznych w logistyce:
-spedytor,
-agent ds. zakupów, 
-zaopatrzeniowiec,
-specjalista ds. sprzedaży, 
-specjalista ds. organizacji i rozwoju transportu.

Grupy kierunkow : Logistyka i transport | Informatyczne