Kierunek Teleinformatyka można studiować na wielu uczelniach w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia polegają na wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej do przekazywania informacji między komputerami, a kandydat powinien cechować się logicznym myśleniem, umiejętnością rozwiązywania problemów, zdolnością koncentracji oraz dostrzeganiem niewielkich szczegółów. Absolwent znajdzie zatrudnienie w szeroko rozumianej działalności inżynierskiej w różnych obszarach zastosowań teleinformatyki. Chcesz wiedzieć jakie zajęcia odbywaja się w ramach studiów?

W trakcie studiów:

Student w trakcie studiów zdobywa wykształcenie z zakresu inżynierii internetowej, baz danych i sieci teleinformatycznych, w których końcowym odbiorcą danych są zarówno urządzenia informatyczne, jak i człowiek, sieci multimedialnych ze szczególnym uwzględnieniem technik dostępu do usług szerokopasmowych, prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu nowoczesnych technik elektronicznych i bezprzewodowych.

Po studiach:
Absolwent znajdzie pracę:
- przy projektowaniu i eksploatacji sieci telekomunikacyjnych dla potrzeb informatyki oraz zastosowania informatyki w telekomunikacji,
- u operatorów sieci telekomunikacyjnych,
- w firmach produkujących sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny,
- w sferze usług teleinformatycznych, jak i produkcji.

Grupy kierunkow : Informatyczne