Telekomunikacja to nowoczesny kierunek studiów, na którym studenci zdobędą wiedzę praktyczną i teoretyczną z takich dziedzin jak: zarządzanie w teleinformatyce, systemy i sieci telekomunikacyjne, radiokomunikacja i techniki multimedialne. Dzięki tej wiedzy będą mogli objąć po zakończeniu studiów specjalistyczne stanowiska. Studia na kierunku Telekomunikacja realizowane są na poziomie studiów I stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Po zakończeniu pierwszego roku studiów studenci zobligowani są do wyboru ścieżki specjalizacyjnej. Chcesz wiedzieć więcej?

W trakcie studiów:
Dostępne specjalizacje na kierunku Telekomunikacja:
- Radiokomunikacja i techniki multimedialne,
- Systemy i sieci telekomunikacyjne,
- Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji.
Program kierunku Telekomunikacja nastawiony jest na zdobycie przez studentów przekrojowej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Dzięki licznym laboratoriom studenci poznają praktyczny aspekt swojej, przyszłej pracy. 
Wybrane przedmioty:
technika cyfrowa,
przetwarzanie sygnałów,
architektury komputerów i systemy operacyjne,
podstawy telekomunikacji,
systemy i sieci telekomunikacyjne,
anteny i propagacja fal,
techniki bezprzewodowe,
techniki multimedialne,
cyfrowe przetwarzanie sygnałów.
 
Po studiach:
Dzięki rozległej i specjalistycznej wiedzy absolwenci kierunku Telekomunikacja mogą znaleźć zatrudnienie w następujących sektorach gospodarki:
- w przemyśle telekomunikacyjnym,
- u operatorów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,
- w firmach projektujących i zajmujących się instalacją systemów oraz sieci komputerowych,
- w firmach zajmujących się produkcją sprzętu na potrzeby sieci korporacyjnych,
- w przedsiębiorstwach oferujących usługi multimedialne i łączności ruchomej.
Absolwenci mogą ponadto prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie projektowania, produkcji, eksploatacji oraz serwisu sprzętu i urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Grupy kierunkow : Techniczne