Studia otwierają szansę poznania i zrozumienia teatru: jak patrzeć na teatr i jego funkcje w przeszłości i teraźniejszości, na czym polega sztuka teatru, jak analizować dawne i nowe przestawienia teatralne. Przez swoją złożoność studiowanie zaganiania, jakim jest teatr zmusza do poznania innych dziedzin kultury, np. literatury, filozofii,muzyki, filmu, telewizji. Program studiów na kierunku Wiedza o teatrze obejmuje zagadnienia z kręgu problematyki teatrologicznej, filmoznawczej, medioznawczej oraz związanej z antropologią widowisk. Chcesz wiedzieć więcej?


W trakcie studiów:

Student poznaje historię teatru, filmu i mediów (fotografii, mediów cyfrowych, Internetu), współczesną filozofię, podstawowe zagadnienia socjologii interakcyjnej (człowiek jako aktor w spektaklu społecznym) i kulturoznawstwa (kultura popularna). Na kierunku nie brakuje przedmiotów praktycznych jak wiedza o zarządzaniu kulturą i jej finansowaniu, zajęć poruszających tematykę zróżnicowania obiegów kulturowych, perswazji językowej i wizualnej. W planie studiów nie mogło zabraknąć praktyk zawodowych realizowanych w instytucjach teatralnych, filmowych, medialnych.

Po studiach:

Absolwent jest przygotowany do:
- do pracy twórczej w obszarach: krytyki teatralnej,
- współpracy literackiej z teatrami,
- pracy w szkolnictwie (po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji),
- pracy w teatrach i instytucjach kultury,
- pracy dziennikarza w prasie teatralnej i kulturalnej.


Kierunki pokrewne : Teatrologia