Program Włókiennictwa obejmuje przedmioty ścisłe, dlatego przyszłym kandydatom niezbędna będzie ich dobra znajomość oraz łatwe przyswajanie, z informatyką włącznie. Przyszli studenci tego kierunku powinni również interesować się tematyką włókienniczo-tekstylną oraz naukami technicznymi i technologicznymi. Studenci kierunku Włókiennictwo zdobędą wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych i szeroką wiedzę z zakresu technologii wytwarzania nowoczesnych wyrobów włókienniczych stosowanych w sektorze odzieżowym i innych obszarach działalności człowieka, np. w budownictwie i motoryzacji.


W trakcie studiów:

W zależności od wybranej specjalności studenci poszerzą swoją wiedzą z zakresu wzornictwa tekstyliów, konfekcjonowania i technologii odzieży, towaroznawstwa i marketingu tekstyliów, czy tekstyliów biomedycznych.


Po studiach:

Ukończenie studiów na kierunku Włókiennictwo pozwala na uzyskanie zatrudnienia:

- przy pracach wspomagających projektowanie w przemyśle włókienniczym i przemysłowym zapleczu badawczym,

- zakładach produkcyjnych i przedsiębiorstwach przemysłu włókienniczego i przemysłów pokrewnych,

- w doradztwie techniczno-ekonomicznego w zakresie włókiennictwa, oceny i badania obiektów włókienniczych.


Grupy kierunkow : Techniczne