Wojskoznawstwo jest kierunkiem przeznaczonym dla tych kandydatów, którzy wykazują duże zainteresowanie wojskiem, na przykład członkowie klubów rekonstrukcji historycznych, pracownicy instytucji zajmujących się ochroną pamięci narodowej lub po prostu pasjonaci historii i wojska. Częścią zakresu przedmiotowego jest też wychowanie fizyczne połączone ze sztukami walki, dlatego potencjalny kandydat powinien być też sprawny fizycznie. Pespektywy zatrudnienia są ogromne, ponieważ wojskoznawstwo bez wątpienia jest kierunkiem interdyscyplinarnym.

W trakcie studiów:

Wybrane zagadnienia i przedmioty na kierunku Wojskoznawstwo:
- sztuka wojenna starożytności i średniowiecza,
- bronioznawstwo i munduroznawstwo,
- współczesne systemy polityczne i prawo konfliktów zbrojnych,
- kartografia, nawigacja satelitarna i geografia wojskowa i historyczna,
- wychowanie fizyczne i sztuki walki

Po studiach:

Absolwent może podjąć zatrudnienie w strukturach wojska i innych służbach mundurowych. Ma również możliwość znalezienia zatrudnienia w mediach zajmujących się tematyką militarną. Posiada wiedzę z zakresu wojskowości historycznej, współczesnych konfliktów zbrojnych i geografii wojskowej.

Grupy kierunkow : Bezpieczeństwo