To idealne studia dla osób uzdolnionych muzycznie, potrafiących śpiewać, interesujących się również teoretyczną stroną śpiewu i muzyki. Program studiów przewiduje zarówno przedmioty czysto teoretyczne (literatura muzyczna, literatura specjalistyczna, metodologia pracy badawczej, analiza dzieła muzycznego), jak również zajęcia praktyczne (gra aktorska i wymowa sceniczna, ruch sceniczny, śpiew solowy). Jeśli już chcesz ćwiczyć śpiew, a w przyszłości zawodowo się tym zająć – wokalistyka to na pewno studia dla Ciebie! Zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów:

Student jest kształcony na profesjonalnego muzyka - wokalistę, który posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie wokalistyki, umożliwiającą pracę sceniczną, estradową i koncertową.

Po studiach:
Osoba kończąca kierunek Wokalistyka znajdzie zatrudnienie jako:
- solista (działalność estradowa, sceniczna i koncertowa we współpracy z zespołami wokalnymi, operowymi i oratoryjnymi),
- osoba nauczająca śpiewu w placówkach oświatowych i kulturalnych (po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji).

Grupy kierunkow : Artystyczne