pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
www.uni.wroc.pl

ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
www.ue.wroc.pl

ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
www.wsb.pl/wroclaw