WSOWLDlaczego warto zdecydować się na studia wojskowe? Jaka przyszłość czeka nas po zakończeniu edukacji? Jak uczelnie wojskowe promują swoją ofertę wśród ludzi młodych? Na te i wiele innych pytań znajdziecie odpowiedzi w naszym wywiadzie z mjr mgr inż. Piotrem Szczepańskim, Rzecznikiem Prasowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki


Miłosz Szkudlarski: Jakie działania podejmuje WSOWL z zakresu promocji swojej oferty edukacyjnej wśród osób młodych – tegorocznych maturzystów?
mjr mgr inż. Piotr Szczepański: WSOWL realizuje szereg przedsięwzięć związanych z promocją zarówno Uczelni, jak i zawodowej służby wojskowej. W I kwartale 2013r. uczelnia uczestniczyła w różnego rodzaju Targach Edukacyjnych w liczbie 24. Do najważniejszych należy zaliczyć Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy. Przedstawiciele Uczelni realizują także spotkania informacyjne w szkołach. Uczniom klas maturalnych prezentowane są zasady naboru na studia wojskowe i cywilne oraz specyfika Uczelni. Spotkania takie organizowane były m.in. w województwie dolnośląskim, lubuskim, małopolskim, warmińsko-mazurskim oraz pomorskim.

Uczelnia współpracuje ze szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi, w których funkcjonują klasy o profilu mundurowym. Dla uczniów szkół objętych planem współpracy Uczelnia organizuje obozy wojskowe oraz cykl zajęć, których celem jest kształtowanie postaw patriotycznych. WSOWL cyklicznie bierze udział we współorganizowaniu przedsięwzięć promujących Siły Zbrojne we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

M.S: Czy Pana zdaniem studia wojskowe są dobrym wyborem, który zapewnia stabilną przyszłość zawodową?
P.S: Po ukończeniu studiów student ma zagwarantowaną pracę, kierowany jest na pierwsze stanowisko służbowe jako dowódca plutonu. Liczba osób, które będą przyjęte w tym roku to 158, dlatego na studia dostają się osoby najlepsze.

studia wojskowe forum
M.S: Czy 12 miesięczne studium oficerskie dla absolwentów kierunków technicznych cieszy się dużym zainteresowaniem?
P.S: W roku 2012 12-miesięczne Studium Oficerskie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, było to 96 kandydatów na jedno miejsce. W 2013 roku  Uczelnia prowadzi nabór do Korpusu Osobowego Łączności i Informatyki.

M.S: Dlaczego osoby młode powinny skorzystać z oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu?
P.S: Studenci oraz absolwenci WSOWL mają możliwość skorzystania z: płatnych staży, paneli dyskusyjnych z pracodawcami, wykładów otwartych praktyków biznesu, kształcenia na odległość, bezpłatnych zajęć dodatkowych, profesjonalnych porad Doradcy Zawodowego. Uczelnia dysponuje bardzo bogatą i różnorodną infrastrukturą szkoleniową, na którą składa się: pięć sal audytoryjnych, czterdzieści sal wykładowych, dwie pracownie komputerowe stacjonarne i jedna pracownia mobilna, trzy laboratoria, jedenaście pracowni językowych oraz sale: planowania, odpraw i kina, wyposażone w środki prezentacji multimedialnej i sprzęt komputerowy oraz pomoce szkoleniowe.

Dużym atutem Uczelni jest także bogata infrastruktura sportowa. Nasi studenci mogą korzystać z licznych obiektów sportowych takich jak: basen kryty, hala sportowa, siłownia, korty tenisowe, boiska do gier zespołowych, stadion lekkoatletyczny. Dodatkowo studenci mają możliwość korzystania  z ośrodka szkolenia jeździeckiego „Raków”.

W ramach Ruchu Studenckiego prowadzona jest działalność kół naukowych, sekcji zainteresowań, organizowane są sympozja, studenci uczestniczą w licznych projektach badawczych. Dzięki sekcjom zainteresowań studenci mogą rozwijać swoje pasje, takie jak: nurkowanie, wspinaczka wysokogórska, Krav Maga (walka w bliskim kontakcie), narciarstwo, strzelanie paintballowe, jazda konna. Istnieje również możliwość publikacji artykułów w Zeszytach Naukowych Ruchu Studenckiego.

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki realizuje Program Erasmus, w ramach którego z wyjazdów zagranicznych skorzystać mogą studenci. Aktualnie Uczelnia posiada podpisane dwustronne porozumienia z szesnastoma Uczelniami partnerskimi z krajów takich jak: Niemcy, Rumunia, Turcja, Bułgaria, Węgry, Czechy, Słowacja, Litwa oraz Cypr.

M.S: Jakie działania zamierza podjąć uczelnia w następnych latach z zakresu rozbudowy swojej oferty programowej?
P.S: W kolejnym roku akademickim Uczelnia poszerzy swoją ofertę programową uruchamiając II stopień Inżynierii Bezpieczeństwa w specjalności bezpieczeństwo procesowe i ochrona radiologiczna oraz I stopień Logistyki (kierunki uruchomione zostaną po uzyskaniu uprawnień do prowadzenia kierunków studiów)

M.S: Jak w kilku zdaniach można skutecznie zachęcić kandydata do odbycia studiów wojskowych?
P.S: Podchorążowie WSOWL w trakcie trwania studiów otrzymują bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, specjalistyczne oporządzenie wojskowe oraz uposażenie miesięczne. Ponadto Uczelnia zapewnia kompletne wyposażenie w podręczniki, opiekę lekarską, a także możliwości korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Absolwent WSOWL zostaje mianowany na pierwszy stopień oficerski – podporucznika, uzyskuje dyplom z tytułem zawodowym licencjata, świadectwo znajomości języka angielskiego (wg STANAG 6001) oraz inne świadectwa i uprawnienia niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych; następnie kierowany jest bezpośrednio do miejsca pełnienia służby na pierwsze stanowisko służbowe – dowódcy plutonu.Autor: Miłosz Szkudlarski