wsbtorunW mediach rozgorzała dyskusja na temat kampanii reklamowej prowadzonej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wynika z niej jasno, iż uczelnie prywatne, które działają na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, są jedynie „podróbką UMK". Zarzuca się im niską jakość kształcenia, brak dialogu ze światem biznesu i nieefektywną współpracę z lokalnymi podmiotami gospodarczymi.

Czy takie przedstawienie środowiska prywatnych uczelni, które działają na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie jest krzywdzące? Postanowiliśmy spytać o to panią Paulinę Młotkowską, rzecznika prasowego Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

Miłosz Szkudlarski: Jak przedstawia się aktualnie kwestia dialogu ze światem biznesu? Czy uczelnia dba o kontakty z lokalnymi przedsiębiorstwami i uaktualnia programy studiów zgodnie z wymogami rynku pracy?
Paulina Młotkowska: Uczelnie wyższe w Polsce muszą wyjść naprzeciw oczekiwaniom kandydatów i oferować coś więcej niż tylko wiedzę teoretyczną. Konkurencyjność naszej uczelni budujemy wokół tego, co nas wyróżnia, a te kluczowe cechy to praktyczność i przyjazność. W oparciu o te atrybuty tworzymy i modyfikujemy naszą ofertę.
Ściśle współpracujemy z wiodącymi firmami i instytucjami z regionu kujawsko-pomorskiego. Współpraca ta obejmuje m. in. doradztwo i konsultacje przy tworzeniu programów studiów. W roku akademickim 2012/2013 odbyło się 5 posiedzeń komisji programowych ds. kierunków. Przedstawiciele Biznesu w Komisji Kierunku Zarządzanie to m.in.:
- Jańczak Ewa - Dyrektor ds. sprzedaży produktów PASACO sp. z o.o.
- Kulkowska Magdalena – Manpower
- Łyczywek Paweł – Bonduelle

Natomiast w Komisji Kierunku Finanse i Rachunkowość ze świata biznesu zasiadają m.in.:
- Gudebska Stanisława - Prezes Stowarzyszenia Księgowych o/Bydgoszcz
- Olszewska Marta – Dyrektor Izby Przeysłowo-Handlowej w Toruniu
- Borczyński Grzegorz - Wiceprezes, Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kuj.
- Misiewicz Małgorzata - Dyrektor Oddziału BGŻ S.A.

Nasza współpraca z biznesem obejmuje również prowadzenie zajęć. Dla przykładu na kierunku Finanse i Rachunkowość zajęcia prowadzi m.in. Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu, Pan Grzegorz Flanz, a na kierunku Turystyka i Rekreacja wykłada Dyrektor Hotelu Filmar – Pan Wojciech Łopaciński.
Kolejny element potwierdzający naszą praktyczność to patronat nad kierunkiem lub specjalnością. Patronat sprawia, że wiedza i umiejętności zdobywane przez studentów WSB są oparte na bezpośrednim doświadczeniu największych firm z naszego regionu.
Oczywiście współpracujemy z biznesem również w tak podstawowych kwestiach, jak wskazywanie tematyki prac dyplomowych związanych z działalnością firmy, praktyki, czy tzw. study tour.

Praktyczność studiów w WSB została również doceniona przez pracodawców. Wyższe Szkoły Bankowe zajęły 3 miejsce w ogólnopolskim rankingu szkół wyższych 2013 tygodnika WPROST, w kategorii najbardziej cenionych szkół niepublicznych wśród pracodawców.
Ponadto Uczelnia prowadzi co roku Badania Atrybutów Marki WSB wśród studentów, absolwentów i pracodawców. To między innymi z nich wiemy, jakich umiejętności i kompetencji brakuje naszym absolwentom, a jakich oczekują pracodawcy. Na ich podstawie wprowadzamy również zmiany w programach studiów.

Czy czujecie się Państwo urażeni motywem przewodnim kampanii reklamowej UMK?
Nie, ponieważ kampania nas nie dotyczy. Nasza Uczelnia ma bardzo dobrą pozycję na rynku, funkcjonuje w ramach największego holdingu edukacyjnego w Polsce, w którym studiuje ponad 52 000 studentów i słuchaczy. Od wielu lat współpracujemy z biznesem oraz z kilkudziesięcioma instytucjami gospodarczymi. Posiadamy nowoczesną infrastrukturą dydaktyczną. Stawiamy na praktyczność oferowanych przez nas studiów i tym chcemy przyciągnąć do nas studentów. Każda Uczelnia ma prawo wybrać taką strategię komunikacji, jaką uważa dla siebie i swoich odbiorców za najlepszą. Nie chcemy brać udziału w dyskusjach oraz działaniach mających na celu dyskredytowanie innych Uczelni. My stawiamy na praktyczność.

Czy w dzisiejszych czasach studia nadal są odpowiednią drogą do rozwoju i przysłowiowym „pierwszym krokiem” do przyszłej kariery zawodowej?
Jak najbardziej studia są dobrą drogą do rozwoju, ale muszą być to studia, które oferują coś więcej niż tylko wiedzę teoretyczną. Odpowiednio dobrane programy studiów, tworzone w porozumieniu z pracodawcami, a także umożliwienie łączenia pracy ze studiami dają realną szansę na rozwój kariery.

O kampanii reklamowej UMK wypowiedział się także Przewodniczący Rady Powierniczej Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej prof. dr hab. Grzegorz Górski.

Rozmawiał: Miłosz Szkudlarski