Z Kanclerzem Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, mgr Henrykiem Fallem, rozmawia Miłosz Szkudlarski.

Miłosz Szkudlarski: Zacznijmy od najważniejszej kwestii, czyli dlaczego warto zainteresować się ofertą edukacyjną elbląskich uczelni i przyjechać tutaj na studia?
mgr Henryk Fall: Zdecydowanie tak! Argumenty które za tym przemawiają: doświadczona kadra naukowców wywodząca się z największych ośrodków akademickich w Polsce, nowoczesne programy kształcenia oraz doskonała baza dydaktyczna i lokalowa. Ponadto warto podkreślić, że studenci mogą liczyć na niższe ceny wynajmu mieszkania w porównaniu z dużymi ośrodkami akademickimi takimi jak Warszawa, Poznań czy Kraków. Elbląg to również liczne zabytki, piękno przyrody i spokojna atmosfera, to zachęta dla osób, które chcą uciec od wielkomiejskich ośrodków.


M.S: Czy można w Elblągu studiować perspektywiczne kierunki studiów? Problem jakości kształcenia na Polskich uczelniach jest szeroko komentowany w ostatnim czasie. Jakie działania podejmują władze Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej , żeby dostosować swoją ofertę do wymagań współczesnego rynku pracy?
H.F: Obecnie wiele prywatnych uczelni ma uznaną markę na rynku edukacyjnym oraz wśród pracodawców zatrudniających absolwentów. Choć te państwowe od lat cieszą się niezmienną renomą, to szkoły prywatne, z sukcesami, konkurują z najlepszymi uczelniami państwowymi. Wśród nich jest również Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, która może pochwalić się nowatorskim podejściem do kształcenia i ofertą edukacyjną dostosowaną do zmian na rynku pracy i zapotrzebowania pracodawców. Dla wielu naszych absolwentów pierwsza praca po studiach tak naprawdę nie jest pierwszym źródłem zarobków. Studenci już na ostatnich latach studiów mogą spróbować swoich sił w zawodzie. Dane z badań EUH-E otrzymują też pracodawcy, z którymi uczelnia przygotowuje programy staży i praktyk. Nieustannie staramy się reagować jak najszybciej na potrzeby rynku pracy. Co roku otwieramy nowe kierunki i specjalności, zapraszamy praktyków na zajęcia. Poza tym mamy ten atut, że kształcimy na kierunkach, których nie ma na innych uczelniach w Elblągu, m.in. fizjoterapia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne. Jesteśmy też jedyną elbląską uczelnią, która kształci na poziomie studiów II stopnia. A zapotrzebowanie na specjalistów posiadających właśnie takie umiejętności i wykształcenie jest duże.

M.S: Pozostańmy jeszcze przy kwestii rynku pracy. Czy uczelnia bada losy swoich absolwentów? Czy znajdują oni zatrudnienie w swoich wyuczonych zawodach?
H.F: Monitoring losów zawodowych absolwentów w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej prowadzony jest przez Centrum Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów EUH-E. Oparty jest na masowym przeprowadzaniu ankiet elektronicznych wśród absolwentów uczelni oraz analizie pozyskanych danych za pomocą narzędzi analitycznych. Z dotychczasowych analiz wynika, że ponad 70 % pracujących absolwentów deklaruje zgodność wykonywanej pracy z uzyskanym w toku studiów wykształceniem, a studia kierunkowe były ważnym kryterium decydującym o zatrudnieniu. Absolwenci pracują głównie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw o zasięgu krajowym. Głównymi barierami w podjęciu etatowego zatrudnienia są (w opinii absolwentów) nieatrakcyjne oferty ze strony rynku pracy: wysokość oferowanych zarobków i brak wyraźnych możliwości rozwoju zawodowego.

M.S: Praktyczny wymiar kształcenia i współpraca ze środowiskiem biznesowym jest obecnie najlepszym mechanizmem wpływającym na jakość zdobywanej przez studentów wiedzy i umiejętności. Czy EUH-E ściśle współpracuje z lokalnymi przedsiębiorstwami? Czy studenci mogą odbywać praktyki i staże w firmach partnerskich?
H.F: EUH-E, aby sprostać oczekiwaniom idei gospodarki opartej na wiedzy, kreuje własny model współpracy ze środowiskiem biznesu. Dzieje się to poprzez powołanie odpowiednich organów doradczych funkcjonujących przy Wydziałach, tworzenie w ramach uczelni samodzielnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za budowanie relacji między studentami, dydaktykami i przedsiębiorstwami oraz udział w projektach unijnych. Współpraca uczelni z pracodawcami dotyczy praktycznych elementów kształcenia oraz tworzenia kierunków, których absolwenci są potrzebni na rynku pracy. Uczelnia ma podpisanych ponad 100 umów partnerskich z lokalnymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami, w którym studenci odbywają staże oraz praktyki.

M.S: Czy można już mówić o pierwszych, pozytywnych efektach zainicjowanej niedawno współpracy z władzami miasta i Elbląskim Parkiem Technologicznym?
H.F: Jeszcze jest za wcześnie aby mówić o pierwszych efektach współpracy. Najważniejszym celem porozumienia jest realizacja innowacyjnych działań, w tym badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych.

Współpraca między Parkiem Technologicznym i Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną ma dwa praktyczne wymiary. To z jednej strony udział kadry naukowej uczelni w projektach realizowanych w EPT wspierających elbląskich przedsiębiorców. Drugi wymiar wiąże się z pozyskiwaniem młodych, przedsiębiorczych absolwentów uczelni do Inkubatora Technologicznego. Absolwenci otrzymają wsparcie doradcze oraz pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Więcej informacji na temat studiów w Elblągu znajdziecie na: http://www.uczelnie.net/studia-kierunki/3418-elblaska-uczelnia-humanistyczno-ekonomiczna

Mgr Henryk Fall jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania i pedagogiki. Pracował m.in. w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie pełnił kierownicze funkcje, był np. dyrektorem Wydziału Organizacyjno – Prawnego.

Autor: Miłosz Szkudlarski