Studia na unikatowym kierunku Zaawansowane materiały i nanotechnologię przygotowują kadry dla rozwijających się dziedzin przemysłu materiałowego opartego na nowoczesnych technologiach. Są to studia interdyscyplinarne, które kształcą specjalistów w zakresie doboru odpowiednich materiałów oraz technologii wytwarzania. Dzięki temu absolwenci z pewnością znajdą zatrudnienie w firmach i przedsiębiorstwach produkcyjnych, które szukają specjalistów w tym zakresie. Po tym kierunku znajdziesz również pracę w laboratoriach badawczych. Zainteresowany?


W trakcie studiów:

Podczas studiów na kierunku Zaawansowane materiały i nanotechnologię student nabywa wiedzę z zakresu fizyki, chemii, podstaw nanotechnologii i zaawansowanych materiałów, ale również nabywa wiedzę praktyczną ze specjalistycznego oprogramowania, która posłuży mu w przyszłej wykonywanej pracy.

Po studiach:
Absolwent znajdzie pracę:
- w laboratoriach badawczych,
- w przemyśle elektronicznym,
- jednostkach farmaceutycznych, chemicznych,
- w przemyśle optoelektronicznym.
Absolwent znajdzie pracę:
- w laboratoriach badawczych,
- w przemyśle elektronicznym,
- jednostkach farmaceutycznych, chemicznych,
- w przemyśle optoelektronicznym.

Grupy kierunkow : Techniczne