Kierunek Zarządzanie i Inżynieria produkcji ma na celu kształcenie specjalistów, którzy potrafią łączyć wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą oraz umiejętnościami menadżerskimi. Zachodzące w ostatnich latach przeobrażenia w polskim przemyśle (powstawanie małych i średnich przedsiębiorstw, restrukturyzacja, racjonalizacja kosztów wytwarzania oraz technik produkcji), poszerzają zakres wymagań stawianych inżynierom. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów? Zanim podejmiesz decyzję, zapoznaj się z najważniejszymi informacjami na temat zarządzania  i inżynierii produkcji!

W trakcie studiów:
Kierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ma charakter interdyscyplinarny i bazując na wiedzy ogólnej - matematyka, informatyka - łączy przygotowanie inżynierskie z dziedziny mechanika i budowa maszyn z przygotowaniem w zakresie ekonomii, organizacji i zarządzania, marketingu, prawa i finansów.

Student zdobywa:

- wiedzę merytoryczną z zakresu metod matematycznych, informatyki stosowanej, wiedzę inżynierską z dziedziny mechanika i budowa maszyn oraz wiedzę menedżerską,

- umiejętności w zakresu zarządzania oraz danej dziedziny inżynierskiej.


Po studiach:
Absolwent znajdzie pracę w:
- instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
- małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących wybranym zakresem inżynierii produkcji,

- innych jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne,

- instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji oraz organizacji i zarządzania,

- jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji.


Grupy kierunkow : Ekonomiczno-biznesowe | Techniczne

Kierunki pokrewne : Gestion et Technologie | Inwestycje i wdrożenia przemysłowe | Inżynieria i aparatura procesów przemysłowych | Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska | Inżynieria systemów | Management and production engineering | Transport w Inżynierii produkcji | Zarządzanie i inżynieria usług