Studia na kierunku Zarządzanie informacją są doskonałym wyborem dla osób interesujących się życiem, znaczeniem i wykorzystaniem informacji w świecie biznesu i nauki. Głównym celem kształcenia studentów na tym kierunku jest przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w procesach zachodzących w społeczeństwie informacji i wiedzy - zarówno w zakresie jego pośrednictwa w przepływie informacji, jak też współkreowania określonych trendów pojawiających się w nowoczesnym społeczeństwie. Zdecydowanie są to studia dla osób, które zdają sobie sprawę z tego, jak informacje są ważne. 

W trakcie studiów:

Na Zarządzaniu informacją słuchacze uzyskują kompleksową wiedzę z dziedzin informatyki, zarządzania i ekonomii, posiadają umiejętność praktycznego zastosowania najnowszych metod i narzędzi informatyki w biznesie.
Podczas ćwiczeń i realizacji prac projektowych studenci nabywają nie tylko kompetencje profesjonalne, ale także umiejętności myślenia systemowego - przydatne w rozwiązywaniu problemów - oraz umiejętności pracy zespołowej, ważne dla efektywności działania i rozwoju innowacyjności we współczesnym przedsiębiorstwie.

Po studiach:
Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu absolwent kierunku Zarządzanie informacją może pracować w przedsiębiorstwach, zajmując się systemami informatycznymi, wspomagającymi bieżące zarządzanie i procesy decyzyjne, firmach konsultingowych, odpowiadając za doradztwo i prognozowanie zmian w dynamicznie rozwijających się branżach, w mediach, w działach PR.

Grupy kierunkow : Ekonomiczno-biznesowe

Kierunki pokrewne : Informacja w instytucjach e-społeczeństwa