Zarządzanie inżynierskie łączy w sobie wiedzę inżynierską i menedżerską z umiejętnością rozwiązywania problemów praktycznych. Program studiów zawiera nie tylko przedmioty ogólne, ale i techniczne. To doskonałe połączenie dla wszystkich, którzy chcą zdobyć wykształcenie techniczne, ale w przyszłości nie chcieliby pracować na stanowiskach specjalistycznych, a kierowniczych. Dlatego jeśli chcesz skończyć kierunek z perspektywami na zatrudnienie, być może zarządzanie inżynierskie jest właśnie dla Ciebie! Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Student będzie pracował w nowoczesnych laboratoriach komputerowach, tworzył projekty oraz uczył się metod współpracy. Szczególny nacisk kładzie się na opanowanie specjalistycznych narzędzi informatycznych oraz umiejętności wykorzystania dostępnych technologii.

Po studiach:
Absolwenci Zarządzania inżynierskiego są przede wszystkim menedżerami. Mogą poszczycić się bardzo dobrą znajomością języków obcych, łatwością rozwiązywania problemów, posiadają wiedzę o aktualnych realiach gospodarczych i potrafią ją wykorzystać w zarządzaniu firmą.

Grupy kierunkow : Techniczne