Celem studiów jest dostarczenie niezbędnej kompleksowej wiedzy i umiejętności osobom, które zajmują się zarządzaniem środowiskiem bądź zamierzają rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe o te zagadnienia. Program studiów skierowany jest szczególnie do obecnych i przyszłych urzędników służb ochrony środowiska na poszczególnych poziomach administracji. Jest to kierunek, który łączy bardzo atrakcyjne treści programowe, dlatego osoby, które kończą ten kierunek z pewnością znajdą ciekawą i pełną wyzwań pracę. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do lektury!


W trakcie studiów:

Studia na makrokierunku Zarządzanie środowiskiem umożliwiają uzyskanie pogłębionej wiedzy dotyczącej z jednej strony podstawowych problemów biologicznych i chemicznych warunkujących aktualny stan środowiska, z drugiej - teorii i praktyki podejmowania decyzji, w tym technik modelowania i symulacji procesów biznesowych, posługiwania się zaawansowanymi technikami komputerowymi w procesach zarządzania rozwojem zrównoważonym i umiejętności oceny wpływu przedsięwzięć ekonomicznych na środowisko.

Po studiach:
Absolwent znajdzię pracę jako:
- specjalista ochrony środowiska w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i w instytucjach,
- pracownik naukowy w instytutach naukowo-badawczych lub jednostkach,
- inwestor i organizator w dziedzinie ochrony środowiska,
- konserwator ochrony przyrody i jej zasobów,
- diagnostyk przygotowującego ocenę stanu środowiska i jego zagrożeń,
- technolog produkcji bardziej przyjaznej środowisku.

Grupy kierunkow : Ekonomiczno-biznesowe | Przyrodnicze

Kierunki pokrewne : Biznes i technologia ekologiczna | Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym