Właściwe zarządzania wiedzą jest kluczem do sukcesu każdej, współczesnej firmy czy instytucji. Problemem jest jednak jakość informacji, które gromadzone są w obrębie firmy. Jak je właściwie wykorzystać? Jak zapewnić większą efektywność procesowi gromadzenia i analizy danych? Czy narzędzia informatyczne mogą być wykorzystywane w procesie zarządzania wiedzą? Oczywiście, że tak, ale do tego potrzebna jest specjalistyczna wiedza! Na te pytania poznacie odpowiedź w trakcie studiów na kierunku Zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem.

W trakcie studiów:

Program studiów na kierunku Zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem obejmuje dyscypliny filozoficzne, elementy nauk o zarządzaniu oraz wybrane dziedziny technologii informatycznych. Do najważniejszych przedmiotów, które realizowane będą w trakcie studiów licencjackich należy zaliczyć: Systemy zarządzania wiedzą, Wprowadzenie do nauk o zarządzaniu, Informację gospodarczą, Źródła i techniki wyszukiwania informacji, Zarządzanie serwisem internetowym, Web Usability, Projektowanie baz danych, Metodologię nauk humanistycznych, Metodologię ogólna ze statystyką, Logikę.
Dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznym umiejętnościom studenci będą potrafili skutecznie pozyskiwać, gromadzić, selekcjonować i wykorzystywać zgromadzoną wiedzę do realizacji firmowych celów różnego typu.

Po studiach:
Absolwenci kierunku zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem będą doskonale przygotowani do podjęcia pracy w działach HR i PR. Odpowiadać będą tam za profesjonalne zarządzanie, modelowanie i przetwarzanie zgromadzonych informacji. Dzięki wiedzy z zakresu IT absolwenci będą odpowiednio przygotowani do samodzielnego projektowania i wdrażania narzędzi informatycznych, których zadaniem będzie wspieranie procesu zarządzania wiedzą.
Gdzie jeszcze można znaleźć zatrudnienie? W sektorze badań statystycznych i społecznych i na specjalistycznych stanowiskach: specjalista ds. zarządzania wiedzą oraz analityk danych.

Grupy kierunkow : Ekonomiczno-biznesowe