Kierunek Zdrowie środowiskowe ma charakter interdyscyplinarny - obejmuje wiedzę z zakresu nauk o środowisku i przyrodniczych. Podaje rozwiązania problemów związanych ze wzrostem poziomu zanieczyszczenia środowiska i żywności. Jest to kierunek, którego treści programowe znajdą swoje źródła w zagadnieniach z zakresu: ochrony i analityki środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, biologii, medycyny, chemii i wielu innych. Czy studia są bardzo trudne? Gdzie znajdują pracę absolwenci? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w dalszej części artykułu!


W trakcie studiów:
Student przyswoi wiedzę z zakresu: propedeutyki medycyny, biologii, ekologii, chemii, epidemiologii, toksykologii środowiskowej, analityki środowiska, prawa środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, systemów zarządzania, mikrobiologii środowiska, chemii i mikrobiologii żywności.


Po studiach:
Absolwent Zdrowia środowiskowego posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk o środowisku, nauk medycznych, metod prognostycznych oraz narzędzi zarządzania środowiskowego; jest przygotowany do pracy w Wydziałach Zdrowia i Środowiska oraz innych jednostki administracji państwowej i lokalnej, jednostkach zajmujących się zdrowiem publicznym i epidemiologią, firmach produkcyjnych, szkoleniowych i konsultingowych, jednostkach badawczo-naukowych oraz szkolnictwie wyższym.


Grupy kierunkow : Medyczne

Kierunki pokrewne : Bezpieczeństwo zdrowotne