Zootechnika to nauka zajmująca się badaniem hodowli i chowu zwierząt oraz użytkowania zwierząt gospodarskich. To idealne studia dla przyszłych hodowców, specjalistów w dziedzinie wykorzystania zwierząt w agroturystyce oraz naukowców - zootechników. Jaka jest różnica pomiędzy weterynarią i zootechniką? Choć programu studiów obu kierunków z pewnością się ze sobą łączą, to zootechnika skupia się przede wszystkim na hodowli zwierząt oraz ich żywieniu oraz rozmnażaniu. Jest to kierunek inżynierski, dlatego umysły ścisłe z pewnością odnajdą się na zootechnice.

W trakcie studiów:

Początek studiów to przede wszystkim przedmioty humanistyczne, w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy i ergonomii. Kolejny etap edukacji zootechnicznej to przedmioty podstawowe dla tego kierunku, tj. zajęcia z zakresu zoologii i ekologii, chemii, biochemii i biofizyki, botaniki i fizjologii roślin, anatomii i fizjologii zwierząt, mikrobiologii, ekonomii i marketingu. Student będzie miał możliwość pogłębienia swojej wiedzy z takich dziedzin jak produkcja roślinna, genetyka i metody hodowlane, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, higiena, profilaktyka i dobrostan zwierząt, chów i hodowla zwierząt oraz towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego.

Po studiach:
Absolwent jest przygotowany do pracy:
- na kierowniczych stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej,
- w gospodarstwach rolnych i hodowlanych,
- w nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych,
- w doradztwie rolniczym,
- w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego,
- w szkolnictwie.
Absolwent może również podjąć pracę badawczą.

Grupy kierunkow : Przyrodnicze

Kierunki pokrewne : Behawiorystyka zwierząt | Bioengineering in Animal Science | Bioinżynieria zwierząt | Hipologia i jeździectwo | Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich | Kynologia | Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie | Zoofizjoterapia | Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii